5405004Een Jyotirlinga ziet eruit als elke andere Shiv Linga.  Er wordt gezegd dat de Jyotirlinga te zien is als kolom van vuur door mensen die spiritueel ontwikkeld zijn. Er zijn 12 Jyotirlinga’s of “Lingas van het Goddelijke Licht”. Deze worden vereerd omdat ze een vorm zijn van Shiv Bhagvaan. Ze worden ook wel ”Svayambhu” genoemd, dit betekent zelf gemanifesteerd of datgene dat is gecreëerd omdat het zelf gecreëerd wilde worden.

De Jyotirlinga’s in de Shiv Puran

In de Shiv Puran is de allereerste verschijning van de Linga beschreven. In den beginne was er niets in het universum, omdat er geen universum was om wat te bevatten. Er was alleen Brahman (Goddelijke essentie) die overal was. Brahman was niet heet of koud, niet dik of dun. Het had geen begin of eind. Eerst manifesteerde de zee der creatie zich. Uit deze zee manifesteerde Vishnu Bhagvaan Zich in Zijn vorm over het water. Uit Zijn navel manifesteerde zich een lotus en in het midden van deze lotus manifesteerde Bhahma Bhagvaan Zich. Vishnu Bhagvaan en Brahma Bhagvaan hadden een discussie over Wie van Hen hoger was. Tussen Hen in verscheen Shiv Bhagvaan in de vorm van de eerste Jyotirlinga, een oneindige kolom van stralende energie, die op vuur leek. Shiv Bhagvaan legde uit dat Ze alle Drie van dezelfde entiteit zijn en verdeeld zijn in drie delen, de Schepper (Brahma Bhagvaan), de Instandhouder (Vishnu Bhagvaan) en de Vernieuwer voor nieuwe scheppingen (Shiv Bhagvaan).

 De 12 Jyotirlinga’s

De 12 Jyotirlinga’s worden aanbeden door gelovigen en worden vermeld in de Dwadasa Jyotirlinga Stotra.

1. De Shri Somanatheshwara Jyotirlinga Mandir wordt gezien als de eerste Jyotirlinga. Deze bevindt zich in Prabhas Patal (Junaghad, Gujarat). In de Skanda Puran, hoofdstuk Prabhasa Khanda, wordt beschreven hoe Chandra Dev vervloekt werd. Om deze vloek op te heffen ging Hij bidden voor Shiv Bhagvaan. Shiv Bhagvaan verscheen op deze plaats en verloste Chandra Dev van Zijn vloek. De Devta’s vroegen of Shiv Bhagvaan daar altijd aanwezig kon zijn.

2. De Shri Mallikarjun Jyotirlinga Mandir ligt aan de Shri Shaila Berg aan de oevers van de Patal Ganga, in de deelstaat Andhra Pradesh. In de Shiv Puran staat beschreven dat Kartikeya Bhagvaan, de zoon van Shiv Bhagvaan en Parvati Mata had besloten om op de berg Krouncha te gaan wonen. Parvati Mata was droevig en stuurde een boodschap naar Hem om terug te komen maar Hij koos ervoor om te blijven. Shiv Bhagvaan en Parvati Mata bezochten Hun Zoon toen op de berg, maar Kartikeya Bhagvaan had hier moeite mee. Toen besloten Shiv Bhagvaan en Parvati Mata om voor altijd in de buurt van Hun Zoon te blijven.

3. De Shri Mahakaleshwar Jyotirlinga Mandir in Madhya Pradesh. In de Shiv Puran wordt de demoon Dushana genoemd. Hij achtte zichzelf als de hoogste en wilde niet dat de Veda’s gelezen werden en de religieuze handelingen uitgevoerd werden die daarbij horen. Hij wist dat in de stad Avanti Brahmanen leefden, die toegewijden waren van Shiv Bhagvaan. De demoon viel met zijn leger de stad aan. De Brahmanen waren niet bang en bleven bidden voor Shiv Bhagvaan. Shiv Bhagvaan verscheen en doodde de demoon en zijn leger. De Brahmanen baden tot Shiv Bhagvaan om altijd op deze plek aanwezig te zijn. Shiv Bhagvaan accepteerde hun verzoek en die plek werd Mahakala genoemd.

4. De Shri Omkareshwar Jyotirlinga Mandir ligt ongeveer 20 kilometer van Mortakka en dicht bij de stad Bhopal in Madhya Pradesh. Naradji ging een keer op bezoek bij de berg Vindhya. Vindhya aanbad Naradji maar voelde dat iets mistte. Vindhya zei: “Ik ben vol van alle wenselijke objecten die men kan bedenken.” Naradji zei dat berg Sumeru superieur is omdat daar Bhagvaan altijd is. Vindhya wilde dit ook en ging bidden voor Shiv Bhagvaan. Na een lange tijd bidden verscheen Shiv Bhagvaan en zegende Vindhya. Vindhya vroeg of Shiv Bhagvaan altijd met haar kon zijn zodat zij gelijk zou worden aan Sumeru. Shiv Bhagvaan accepteerde haar verzoek.

5. De Shri Kedarnath Jyotirlinga Mandir ligt dichtbij Badrinath in Uttaranchal. In de Shiv Puran staat geschreven dat er twee heilige broers waren. Dit waren Nara en Narayana. Ze waren de incarnatie van Vishnu Bhagvaan. Deze twee heiligen hadden een lange tijd gebeden en uiteindelijk verscheen Shiv Bhagvaan die Hen een zegen wilde geven. De twee broers wilden dat Shiv Bhagvaan altijd aanwezig was waar Ze hadden gebeden in de vorm van een Linga.

6. De Shri Bhimashankar Jyotirlinga Mandir ligt in het dorp Bhavagiri dat 50 kilometer ten noordwesten ligt van Khed, dichtbij Pune in Maharashtra. Er was een demonische vrouw, Karkati, die in de bergen van Sahya woonde met haar zoon Bhima. Bhima werd gevreesd door iedereen. Bhima wilde weten wie zijn vader was. Hij vroeg dit keer op keer aan zijn moeder totdat zijn moeder vertelde dat zijn vader Kumbakarna was en dat Shri Ram hem had gedood.

Hierdoor werd Bhima heel boos en bad tot Bhagvaan om de kracht te krijgen om Shri Ram te verslaan. Uiteindelijk werd hij gezegend met veel kracht en hij gebruikte deze kracht om de koning en koningin van Kamarupa gevangen te nemen. Deze waren Bhakts van Vishnu Bhagvaan. In de gevangenis gingen zij bidden voor Shiv Bhagaan. Toen de demoon dit hoorde wilde hij de koning onthoofden en toen hij zijn zwaard hief om de koning te onthoofden verscheen Shiv Bhagvaan. Hij vocht tegen de demoon en uiteindelijk werd de demoon gedood. De Devta’s waren hier blij mee en vroegen of Shiv Bhagvaan daar altijd kon verblijven in de vorm van een Linga.

7. De Shri Vishwanath Jyotirlinga Mandir ligt in Benares in Uttar Pradesh. Shiv Bhagvaan kwam eens in Varanasi en realiseerde Zich dat dit historisch voor Brahma Bhagvaan een speciale plek was. Dit was de plaats waar Shiv Bhagvaan een belangrijke les aan Brahma Bhagvaan en alle Devta’s had geleerd over hoe Hun houding naar alle schepselen had moeten zijn. Hierdoor koos Shiv Bhagvaan ervoor om daar te blijven.

8. De Shri Tryambakeshwar Jyotirlinga  Mandir ligt in Maharastra. Daar waren de heilige Goutama en zijn vrouw Ahalya. Al heel lang baden zij voor Shiv Bhagvaan. Goutama wilde dat Ganga Mata altijd in de buurt zou zijn van hun ashram. Ganga Mata was het eens hiermee maar ze wilde graag dat Shiv Bhagvaan en Parvati Mata ook daar moesten verblijven en vandaar dat daar nu ook een Jyotirlinga staat.

9. De Shri Vaidyanath Jyotirlinga Mandir ligt in Deogarh in een deel van de deelstaat Bihar dat Santal Parganas heet. De Jyotirlinga is hier terecht gekomen doordat Ravan veel had gebeden. Shiv Bhagvaan schonk hem een Jyotirlinga als zegen en zei dat hij deze naar zijn koninkrijk moest brengen en daar ergens moest plaatsen, maar eenmaal geplaatst zou de Linga niet meer bewegen. Onderweg naar zijn koninkrijk maakte Ravan een tussenstop en opeens verscheen er een jongen. Ravan gaf de Linga aan de jongen en vroeg hem of hij de Linga even wilde vasthouden. Wel vertelde hij de jongen dat hij de Linga niet op de grond moest zetten. De jongen deed dat toch en toen Ravan de Linga probeerde op te tillen lukte dat niet meer.

10. De Shri Nageshar Jyotirlinga Mandir ligt dichtbij Dwarka in Gujarat.  Er was een toegewijde, Supriya genaamd, die een bootreis maakte. Onderweg werd hij aangevallen door de demoon Daaruka, die hem gevangen nam. In zijn gevangenschap ging Supriya bidden voor Shiv Bhagvaan. Toen de demoon Daaruka dit hoorde, wilde hij Supriya vermoorden. Shiv Bhagvaan verscheen in de vorm van een Jyotirlinga voor Supriya om hem te helpen en gaf hem een magisch wapen, dat hem in staat stelde om de demonen te doden. Omdat Shiv Bhagvaan daar was verschenen, is het ook een heilige plek geworden en wordt de Jyotirlinga daar nog steeds aanbeden.

11. De Shri Rameshvaram Jyotirlinga Mandir ligt in het zuiden van Tamil Nadu. De zoektocht naar Sita Mata had Shri Ram hier naar de kust gebracht . Shri Ram wist niet hoe Hij de oceaan over moest steken en had dorst. Er werd water gehaald, maar Shri Ram realiseerde Zich dat hij het water niet moest drinken voordat Hij eerst had gebeden voor Shiv Bhagvaan. Hij maakte een Linga van zand, sprak Zijn gebeden uit en plaatste er bloemen op. Door Zijn gebeden verscheen Shiv Bhagvaan en Hij zegende Shri Ram. Shri Ram vroeg of Shiv Bhagvaan altijd op deze plek kon blijven. Shiv Bhagvaan accepteerde en nam de vorm aan van de Linga.

12. De Shri Grishneshwar Jyotirlinga Mandir ligt 11 kilometer van Daulatab dichtbij Aurangabad in Maharashtra. Er was een Brahmaan die Sudharma heette. Hij was getrouwd met Sudeha en ze konden geen kinderen krijgen. Zijn vrouw raadde Sudharma aan om nog een keer te trouwen met haar nicht Ghushna. Sudharma wilde dit niet, maar besloot het uiteindelijk toch te doen. Ghushna bad elke dag voor Shiv Bhagvaan, ze maakte 101  Linga’s van klei en aanbad Ze allemaal. Shiv Bhagvaan zegende haar met een zoon. Sudeha werd jaloers en vermoordde deze zoon. Ze gooide zijn lichaam in de vijver waar ook de Linga’s ondergedompeld waren. Ghushna werd de volgende dag wakker en begon met het aanbidden van een Linga. Er was bloed gevonden op het bed van haar zoon en iedereen maakte zich zorgen om de jongen. Maar Ghushna vreesde niet en ging door met haar gebeden voor Shiv Bhagvaan. Shiv Bhagvaan was onder de indruk van haar devotie en bracht haar zoon terug tot leven. Shiv Bhagvaan wilde Sudeha ook straffen voor haar daad maar Ghushna vroeg Hem genade te tonen aan Sudeha. Deze handeling maakte indruk op Shiv Bhagvaan en Hij gaf haar nog een zegen. Gushna vroeg of Shiv Bhagvaan voor altijd in een Linga bij de vijver kon blijven. Shiv Bhagvaan accepteerde dit en sindsdien is daar ook een Jyotirlinga.

Het reciteren van de namen van de 12 Jyotirlinga’s

Als een toegewijde de naam van de 12 Jyotirlinga’s reciteert dan kunnen alle zonden van de vorige zeven levens weggenomen worden. De toegewijde zal kalm, kuis en puur worden en zal verlicht worden met de Goddelijke kennis.