Voor velen, die opgegroeid zijn in het Westen, is er een drempelvrees om een Mandir (tempel) te betreden en om daar vele Murti’s (beelden) aanbeden te zien worden. Ook als men aan Sanatan Dharm (Hinduïsme) denkt, stelt men zich mensen voor, die meerdere beelden of schilderijen van Goden aanbidden. Wat ook niet voor mensen van andere culturen vatbaar kan zijn, is van de ene Hindu horen dat hij God Shiv Bhagvaan noemt en aanbidt, terwijl een andere Hindu hem vertelt dat hij God als Durga Mata aanbidt en dan weer iemand die God als Vishnu Bhagvaan en Lakshmi Mata aanbidt.

Bij velen rijst dan de volgende vraag: “Wie zijn deze verschillende Goden die door de Hindu’s aanbeden worden? Bijvoorbeeld Shiv Bhagvaan, Vishnu Bhagvaan, Sarasvati Mata, Parvati Mata, Ram Bhagvaan, Hanuman Svami, Krishna Bhagvaan etc. Waarom zijn er zoveel verschillende Mandirs met verschillende Goden daarbinnen afgebeeld? Hoe kan het zijn dat er in Sanatan Dharm gezegd wordt dat men in maar één God gelooft?” Deze vragen zijn moeten allemaal worden gesteld om Sanatan Dharm beter te begrijpen en te doorgronden waarom men in Sanatan Dharm steeds een andere naam voor God kan gebruiken en ondanks dat deze mensen God anders noemen zij toch tot dezelfde religie behoren, terwijl bij andere wereldgodsdiensten iemand alleen ertoe kan behoren wanneer hij God met dezelfde naam noemt en op dezelfde wijze ziet en aanbidt.

Millenia oude filosofie/Het begrijpen van God
Eerst moeten wij een belangrijk concept binnen Sanatan Dharm begrijpen, dat uit de Veda’s komt. De Veda’s zijn één van de oudste en meest universele wijsheden op aarde: EKAM SAT VIPRA BAHUDA VADANTI. “De waarheid is één, de wijzen benoemen het op verschillende manieren.” Het werkelijke voor een Hindu heeft verschillende namen. Eén van de basisprincipes van Sanatan Dharm is dat een ieder de vrijheid heeft om God te benaderen op zijn eigen manier. In Sanatan Dharm geloven wij in één God (Waarheid), onze Schepper, die vereerd wordt als het Licht, de Liefde en het Bewustzijn. Mensen uit verschillende culturen en met verschillende talen hebben God op hun eigen manier leren kennen. Deze gedachtegang is ook de oorzaak waarom Sanatan Dharm altijd zo tolerant is geweest tegenover andere religiën van andere volkeren.

Polytheïsme en monotheïsme
Door de grote hoeveelheid aan afbeeldingen van God geloven velen dat het Sanatan Dharm polytheïstisch is. Onder polytheïsme wordt verstaan: geloof in meerdere Goden, die wel of niet gelijk staan aan elkaar. Onder monotheïsme wordt verstaan: het geloof in één God. Wanneer men nu geconfronteerd wordt met een religie, waarin God in zoveel verschillende vormen aanbeden wordt, dan zal men de kennis over God moeten verbreden om dit te begrijpen.

Polymorfisme
Polymorfisme is een concept dat in de wetenschap vaak voorkomt. Het betekent verschillende vormen kunnen hebben of aannemen. Sanatan Dharm leert ons: EKAM BRAMH DUTIA NA ASTI. “Er is maar één God, er bestaat geen andere.”

Omdat er maar één God bestaat en Hij zich in vele vormen kan manifesteren, kan Sanatan Dharm monotheïstisch polymorf genoemd worden. Er is dus maar één God die in verschillende vormen aanbeden wordt.

De gedachte dat iedere vorm van God, die aanbeden wordt, een belichaming is van aspecten van de enige God, is één van de meest fundamentele karakteristieken van Sanatan Dharm.

De studie van God in Sanatan Dharm is ongeëvenaard aan welke andere religie dan ook. Terwijl men in culturen praat over het bereiken van God na de dood, leert Sanatan Dharm ons door diepe meditatie en spirituele realisatie van de ziel dat God (de enige Waarheid) altijd met ons is en wij Hem in dit leven kunnen vinden op aarde en niet pas na de dood.

Wanneer u dit kunt begrijpen, zal u zien dat hoewel Zij lijken op verschillende Goden, het in werkelijkheid gaat om één en dezelfde God.

De verschillende namen
Terwijl God verschillende kosmische functies vervult, word Hij genoemd naar deze functies. Bijvoorbeeld de Schepper (Bramha Bhagvaan), de Hoeder (Vishnu Bhagvaan), de Ruimtemaker voor nieuwe scheppingen (Shiva Bhagvaan). Dit zijn geen verschillende Goden, maar juist die ene God, die op verschillende manieren wordt gezien door verschillende mensen op basis van hun perceptie van God. Onze zieners en geleerden hebben duizenden jaren geleden in diepe meditatie deze personificaties van die kosmische Almachtige beschreven.

Wie wij in werkelijkheid aanbidden
U moet goed begrijpen dat via deze verschillende Goddelijke vormen, u in werkelijkheid de enige almachtige God, Paramatma (de universele ziel) aan het aanbidden bent. U aanbidt niet verschillende Goden, maar één God: de enige God die bestaat.

Zelfs mensen die deze Universele Waarheid niet beseffen en anders denken over religie, bidden hoe dan ook voor die enige God (Param Atma). Dat mensen het recht hebben om God te benaderen op basis van hun eigen persoonlijke inzicht is het bewijs van de spirituele gastvrijheid van Sanatan Dharm.

Hindu’s die zeggen dat Shiv Bhagvaan in werkelijkheid geen Vishnu Bhagvaan is, of dat Durga Mata niet Paramatma is, hebben niet genoeg kennis over hun eigen religie.

Dit is net als wanneer iemand die een bepaalde cultuur volgt, beweert dat de God, die hij aanbidt niet gelijk is aan de God, die anderen aanbidden. Dit getuigt van weinig inzicht over de kosmische almachtigheid van de enige God (Bramh Bhagvaan). Wanneer mensen de wijsheid en inzicht van Sanatan Dharm tot zich kunnen nemen, dan zal men niet onderling ruziën over God. Men zal dan duidelijk weten dat alle Goddelijke manifestaties duiden op één God, die in verschillende vormen de mens heeft geholpen in zijn spirituele evolutie om Hem te vinden op basis van zijn eigen geaardheid. Zo kan ieder mens zijn gedachten goed richten op God (op basis van zijn eigen geaardheid) en Hem altijd weten te vinden, ongeacht Zijn afkomst.