Een van de belangrijkste principes binnen Sanatan Dharm is “Vasudhaiva Kutumbakam“. Letterlijk vertaald betekent het: de wereld is één familie.

p1_united_we_stand31Ongeacht ras, religie, culturele of nationale achtergrond, wij zijn allen broeders en zusters van elkaar en horen onszelf te kunnen herkennen in de ander. Dit principe komt uit de gedachte dat alle mensen op aarde geen fysieke lichamen zijn, maar zielen zijn die allen verbonden zijn met elkaar. Een ziel kent geen ras, geslacht, religie, nationaliteit of politieke kleur. Dat zijn tijdelijke zaken in het groter geheel van het bestaan van de ziel. De aspecten die wij zien als scheidend zijn allen gebaseerd op onwetendheid. Met het besef van de principe ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ stijgen mensen boven de aardse verschillen en kijken wij elkaar aan als leden van een kosmische familie.