Binnen de Sanatan Dharm staat de lotus primair voor schoonheid en onthechtheid. De lotus is geworteld in modder maar drijft op het water zonder dat het zelf nat of modderig wordt. Dit symboliseert hoe men moet leven om verlossing te vinden: onthecht van de omgeving.

lotus03

In de Bhagvad Gita (5:10) staat:
“Wie handelt door zijn daden aan de Heer te offeren en iedere gehechtheid aan de gevolgen heeft prijs gegeven, wordt noch door karmische reactie noch door zonde aangetast, evenmin als een lotusblad door water.”

Lakshmi Puja Divali

De lotus wordt met verschillende goden geassocieerd. Zo wordt Krishna beschreven als de “Lotus Oogige,” refererend naar zijn goddelijke schoonheid. Brahma en Lakshmi worden vaak afgebeeld als zittend op een lotus, net als Vishnu en Sarsvati die de lotus in hun hand vasthouden.

Tenslotte staat de lotus ook symbool voor de chakra’s in het lichaam.
chakras