Een Jhandi is kenmerkend bij vele Hindus. Het is een vlag die zij in de grond in hun tuin plaatsen of in een aardepot in hun gebedskamer in huis doen. 

Vaak wordt de Jhandi geplaatst na het doen van een Puja; een gebedsdienst in huis uitgevoerd door een priester. Een Jhandi heeft religieuze en sociale betekenissen.

De religieuze betekenis
Tijdens de puja wordt gevraagd aan Bhagvaan om Zich te manifesteren in het stof (katoen) van de Jhandi. Daarom zet men ook vaak de AUM, de Svastika of een tekening van Bhagvaan zoals Durga Mata of Hanuman Svami op de vlag.

Zijn manifestatie wordt geplaatst boven alles, (het liefst) hoog boven het huis. Hij staat letterlijk en figuurlijk te waken over het huis en allen die daarin wonen. Door pragmatische redenen wordt dit niet in Nederland toegepast omdat er weinig ruimte is. Er wordt gekozen om de Jhandi in een bloempot in de woonkamer te plaatsen.

Een Jhandi is bedoeld om te beschermen tegen het duistere. Het is een manifestatie van de almachtige die daar waakt. Wel is oprechtheid vereist van de mensen die de Jhandi plaatsen. De Jhandi staat voor de Dharm en Dharmische principes.

De sociale betekenis
Omdat een Jhandi staat voor Dharmische principes, staat een huis met een Jhandi voor een huis waar Dharmische principes centraal horen te staan. Maar het is ook een symbool voor buiten het huis. Dit is een teken voor alle Hindu’s: “Je bent niet alleen. Wij zijn er voor je.” Als er problemen zijn dan kan je bij die persoon langs gaan voor hulp. Er zijn voor elkaar is een basis principe in het Hinduisme.

Vroeger had iedere kaste zijn eigen type Jhandi. Als er bijvoorbeeld een pandit nodig was dan kon je zien aan de Jhandi waar een pandit woonde en meteen daar gaan voor hulp. Afhankelijk van wat je nodig had, kon je daar terecht voor hulp.

In sommige delen van Suriname zijn er nog families en buurten (in de districten vooral), waar mensen nog steeds volgens dit systeem werken. Je hoeft elkaar niet te kennen maar je kan altijd terecht bij iemand die een Jhandi’s heeft. Die persoon zal doen wat in zijn/haar macht ligt om de hulpzoekende te helpen en bij te staan.

Religieus of sociaal, waar je ook ter wereld gaat en er Hindus in groepen leven, zal je deze Jhandi zien staan.

 Jhandi-huis