Copyright
Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van SanatanDharm.net is het niet toegestaan de op de site afgebeelde gegevens, waaronder artikelen, teksten, grafisch materiaal (zoals wallpapers en videobestanden) en geluidsfragmenten op enigerlei wijze te kopiëren en/of te verspreiden. Daaronder vallen niet de Bhajans, Aarti’s en Chalisa’s. Downloads mogen slechts op de computer worden opgeslagen. Het is ook verboden de layout van de site en de code waarmee het geschreven is te kopiëren. Zij zijn allen eigendom van SanatanDharm.net en worden beschermd door de auteurswet.
Disclaimer
SanatanDharm.net controleert regelmatig de inhoud van haar site. Toch is het niet uit te sluiten dat er onjuistheden, onvolledigheden of onrechtmatigheden voorkomen. Indien er schade daardoor ontstaat, kan SanatanDharm.net niet aansprakelijk worden gesteld. Ook kan SanatanDharm.net niet verantwoordelijk worden geacht voor uitspraken gedaan door de gebruikers van de site.
SanatanDharm.net zal uw e-mailadres en andere gegevens voor zover bekend niet aan derden verstrekken.