In Sanatan Dharm zijn er verschillende manieren waarop een devoot (bhakta) God kan eren. Door handelingen (karma), door zelf ontwikkeling  (gyana) en door devotie (bhakti). 

Bidden is een van de vormen van devotie en daar zijn er verschillende manieren voor. In de Bhagvad Gita zegt Shri Krishna Bhagvaan dat een devoot een offer al kan doen met een blad, met water, met een bloem of met fruit. Er hoeven geen speciale offers gedaan te worden. Daarnaast zegt Hij dat een devoot alleen de naam van Bhagvaan moet noemen om Bhagvaan in zich op te roepen of alleen denken aan Bhagvaan tijdens het doen van de dagelijkse taken. 

Er zijn verschillende manieren van bidden zoals het reciteren van mantra’s met of zonder mala. Het offeren van bloemen, het aanmaken van een dia (olielamp). Het oplezen / zingen van een aarti, chalisa of bhajan. 

Omdat de relatie tussen een Hindoe en Bhagvaan op een spiritueel niveau is, zijn Hindoes niet verplicht om op vaste dagen, of vaste tijden en op een specifieke wijze te bidden. Een devoot bepaalt zelf zijn/haar pad om te bidden en voert het uit. Je maakt jouw eigen afspraak en je houdt je eraan voor jouw eigen spirituele ontwikkeling naar Bhagvaan toe. Die vrijheid heeft iedere Hindoe.