Basis Principes

Belangrijke Principen van Sanatan Dharm

Er is één God

Sanatan Dharm heeft een groot en uitgebreid beeld van God. Hierdoor kunnen er misconcepties ontstaan waardoor men denkt dat het Hindoeïsme meerdere Goden heeft en polytheïstisch is. Om meer te begrijpen in wat voor categorisering het Hindoeisme zou kunnen passen, kan...

Lees meer

Sanatan Dharm is nog Monotheïstisch nog Polytheïstisch

Voor velen, die opgegroeid zijn in het Westen, is er een drempelvrees om een Mandir (tempel) te betreden en om daar vele Murti’s (beelden) aanbeden te zien worden. Ook als men aan Sanatan Dharm (Hinduïsme) denkt, stelt men zich mensen voor, die meerdere beelden of...

Lees meer

Het verschil tussen Yoga en Sanatan Dharm

Wat is het verschil tussen Yoga en Sanatan Dharm? Er is geen verschil tussen Yoga en Sanatan Dharm. Het zijn twee verschillende namen voor de zelfde spirituele gedachtegang. Sanatan Dharm is een spiritueel wereldbeeld. Het wordt vertaald als het eeuwige spirituele pad...

Lees meer

Matri Devo Bhavah – Een boodschap voor moeders

De bekendste vers uit het Taittiriya Upanishad -een van de heilige filosofische geschriften uit het Hindoeïsme- is ‘Matri Devo Bhavah’. Een quote dat vaak wordt aangehaald in films, (kinder)boeken, lezingen in Mandirs en tijdens familie aangelegenheden. Matri Devo...

Lees meer

De definitie van Ahimsa

De term ahimsa komt uit het sanskrit en himsa is de wortel. Het betekent geweldloosheid, Het is een besef dat alles met alles verbonden is en jezelf op te offeren ten bate van een ander ‘zijn’. Met andere woorden A-himsa is een ander op geen enkele mogelijkheid...

Lees meer

De vier Hoekstenen van Sanatan Dharm

Het leven op aarde is zodanig opgebouwd dat ieder mens een fundament heeft, waarop hij zijn leven baseert. Met zo een fundament behandelt hij zijn medemens en doet hij zijn dagelijkse werk. In de Sanatan Dharm wordt aan de mens geleerd waarop hij zijn fundament moet baseren, opdat hij een collectief en maatschappelijk wezen kan zijn.

Lees meer

Recente Videos

Loading...

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief