Het volgende verhaal is een uitbeelding van de gebeurtenis waaruit de inspiratie om dit feest te vieren wordt geput. (Yam Raj is de symbolisering van het mannelijk goddelijk aspect van de dood en is de broer van Yamunaji, symbolisering van het vrouwelijk aspect van de dood. Zij is tevens de zus van Yam en de heilige rivier).

Yamuna ging vaak bij Haar broer en verzocht Hem het volgende: “Broer, Ik nodig Je uit om bij Mij thuis te komen eten.” Yam Raj beloofde Zijn Zus steeds langs te zullen komen, totdat Hij Haar op een dag verraste met een bezoek. Die dag, de tweede dag na Divali, was een bijzondere dag, omdat Hij op die dag bij Zijn Zus langs ging. Yam Raj ging aan tafel en at heel smakelijk. Na het eten gaf Hij Zijn Zus uit blijdschap enkele cadeautjes.

Toen Yam Raj vertrok zei Hij: “Zus, Je mag Mij vragen wat Je wil en Je wens zal in vervulling gaan.” Yamunaji vroeg: “Broer, Mijn wens is dat Jij elk jaar twee dagen na Divali bij Mij komt eten. Daarnaast moet Je iedere broer, die Jou en Mij vereert en bij zijn zuster gaat eten, beschermen van een vroegtijdige dood. En de broers en zussen die hun liefde voor elkaar in stand houden in het leven, na de dood ook goed begeleid zullen worden.

Yam Raj antwoordde als volgt: “Wie op deze bijzondere dag een heilig bad neemt, de gestorven voorouders en Mij gedenkt en gaat eten bij zijn zuster, wordt van een vroegtijdige dood beschermd en na de dood verlost.”