DusheraVijay Dashami volgt direct na Shardiya Navratri en markeert het einde van deze heilige periode. Vijay betekent overwinning en Dashami de tiende dag, deze dag staat dus voor de overwinning op de tiende dag. Hiermee wordt bedoeld de tiende dag van de lichte helft van de maand Ashwin (september/oktober). Een andere naam voor Vijay Dashami is Dussera, wat komt van “Dasha” en “hara”. Dit bekent “de tien verwijderen” en slaat op het aantal hoofden dat Ravan had. Vijay Dashami is namelijk de dag dat Ram Bhagvaan Ravan had verslagen en begon met Zijn reis terug naar Ayodhya.

Voordat Ram Bhagvaan ten strijde trok tegen Ravan, heeft Hij tijdens Navratri gebeden. Hij zocht de zegen van Durga Mata en Mataji heeft Ram Bhagvaan verteld hoe Hij Ravan kon verslaan. Een andere theorie is dat Ram Bhagvaan van Ravans broer Vibhishan heeft gehoord hoe Ravan te verslaan was.

Op Vijay Dashami staat ook de Shami boom centraal. Er wordt gezegd dat Ram Bhagvaan voor Zijn vertrek naar Ayodhya deze boom heeft aanbeden. Vele jaren later hebben de Pandava’s op dezelfde dag hun wapens uit een Shami boom gehaald na jaren incognito te hebben geleefd. Ook zij hebben de boom toen bedankt en vereerd. Daarom wordt op de dag van Vijay Dashami de Shami boom vereerd en worden de heilige bladeren uitgedeeld als een gunstig teken voor het komende jaar. Overigens waren de Kaurava’s het terrein waarin deze Shami boom stond al binnen gedrongen en gingen toen het gevecht aan met de Pandava’s, wat ze verloren. Vandaar dat Vijay ook op de overwinning van de Pandava’s kan slaan.

Een andere oorsprong van Vijay Dashami is het verhaal van Kausta, de leerling van Rishi Varatantu. Toen Kausta zijn studie voltooid had vroeg hij zijn Guru elk geschenk te accepteren als Gurudakshina. Hoewel de Rishi eerst weigerde, kwam hij later hierop terug en vroeg om 100 miljoen gouden munten voor elk van de onderwerpen die hij Kausta had geleerd. Dit kwam neer op 140 miljard gouden munten. Kausta ging naar koning Raghu, die bekend stond om zijn vrijgevigheid, om het geld te vragen. Met de hulp van Kuber Devta, de God van Rijkdom, regende het gouden munten. Na zijn Guru zijn deel te hebben gegeven, werd de rest van de munten verdeeld onder de armen op Vijay Dashami.

Op Vijay Dashami worden vaak beelden van Ravan, zijn broer Kumbhakarna en zijn zoon Meghnad in brand gestoken wanneer de zon ondergaat. In mandirs wordt vaak voor Durga Mata gebeden omdat Zij Ram Bhagvaan de zegen had gegeven Ravan aan te kunnen. Vele Hindu’s lezen op deze dag ook uit de Ramayan. Omdat dit vlak na Navratri is worden ook murti’s van Durga Mata te water gelaten. Delen uit de Ramayan worden nagespeeld, dit kennen we als Ram Lila en natuurlijk worden er vele bhajans gezongen om Shri Ram Bhagvaan te prijzen.