vaderdagVaderdag is een dag dat wij in het westen toewijden aan vaders. Hoewel het zijn oorsprong heeft in het westen zijn er verschillende dagen die binnen het Hindu cultuur toegewijd worden aan de Vaders. De dag en stijl van het vieren hangt per regio of zelfs dorp af, maar als het gaat om de essentie, dan verschillen ze heel weinig. Omdat wij in het westen leven besteden wij aandacht aan de oorsprong van deze dat in het Westen en bekijken wij wat de Dharm zegt over de verantwoordelijkheden van de vader.

Oorsprong westerse Vaderdag

Net als moederdag vond ook vaderdag zijn bakermat in de Verenigde Staten. De grondlegger achter vaderdag was een zekere Sanora Smart Dodd uit Spokane, Washington. Ze kwam op het idee terwijl ze in een kerk zat te luisteren naar een moederdagpreek in 1909. Daar vertelde de predikant hoeveel liefde, aandacht, kennis en bescherming een kind krijgt van zijn moeder. Tranen schoten in haar ogen. Niet omdat zij wist wat moederliefde was. Haar moeder was namelijk tijdens de bevalling overleden. Ondanks dat zij geen moeder had gekend heeft zij al deze ervaringen waar de predikant over had toch mogen krijgen van iemand anders, haar vader Willam Smart.

Ze werd opgevoed door haar vader, William Smart, nadat haar moeder gestorven was. Sanora wilde hem bedanken voor wat hij had gedaan voor haar, haar broers en zussen. William Smart, een oorlogsveteraan, werd weduwnaar toen zijn vrouw stierf bij de geboorte van hun zesde kind. Hij hertrouwde niet en voedde zijn zes kinderen alleen op terwijl hij ook op een boerderij moest zwoegen op brood op tafel te zetten. Hij heeft heel hard moeten werken om voor zijn zes kinderen te kunnen zorgen en al zijn aandacht ging naar hun. Daarom wilde Sanora, toen zij zelf volwassen was, hem laten weten hoe speciaal hij voor haar was. Hij was in haar ogen een moedige, onzelfzuchtige en liefhebbende man en zij realiseerde zich hoe zwaar dit alles voor hem geweest moest zijn. Tegelijkertijd wilde ze aangeven dat vaders zich meer met de opvoeding van hun kinderen moesten bezighouden.

De vader van Sanora was geboren in juni, dus ze koos ervoor om de eerste vaderdag in Spokane te houden op 19 juni 1910. Het toeval wilde dat in andere Amerikaanse dorpen en steden ook anderen begonnen met het vieren van een vaderdag. Amerikaanse presidenten waren het met mevrouw Dodd eens. In 1916 en nogmaals in 1924, namelijk door president Calvin Coolidge, werd de bevolking opgeroepen om voortaan vaders eer te betuigen op een speciaal daartoe nationaal gekozen dag. In 1926 werd er daarom een nationaal vader-dagcomite gevormd in New York City. Het duurde evenwel nog tot 1966 voor er een presidentiële verklaring werd ondertekend waarin de derde zondag van juni uitgeroepen werd tot nationale vaderdag. In 1972 bevestigde president Richard Nixon dat vaderdag blijvend op die bewuste derde zondag van juni gevierd moest worden. Vaderdag werd een dag om niet alleen vaders te eren, maar ook alle mannen die figureren als een vaderfiguur: stiefvaders, ooms, grootvaders… Vaderdag werd, in tegenstelling tot de populaire misvatting, niet in het leven geroepen door de fabrikanten van vaderdagkaarten om hun verkoop wat op te krikken. Integendeel, toen het idee van vaderdag voor de eerste maal geopperd werd, bestonden dergelijke kaarten niet eens.

Dharma van de Vader

Hoewel vele vaders het soms (gedeeltelijk) onbewust uitvoeren, is het belangrijk dat zij bewust omgaan met hun verantwoordelijkheden die de Dharm voorschrijft als het gaat om hun kinderen. De Dharma leert ons 5 basis verantwoordelijkheden.

1. Dharmachara
Hoewel een mens niet perfect kan zijn moet de vader zijn best doen om zo voorbeeldig mogelijk te zijn. Wetende dat zijn kinderen meer naar zijn gedrag en daden zullen kijken dan naar zijn woorden luisteren. Hij hoort te wijzen hoe het moet.

2. Dharmasvagrihah
De vader moet een veilige plaats creëren zodat zijn kinderen beschermd kunnen zijn. Een plaats waar zij zich veilig kunnen voelen en waar ze naar terug kunnen trekken uit de buitenwereld, een thuis waar zij zich mentaal, moreel en spiritueel kunnen ontwikkelen en waar zij kunnen bidden, hun Dharm leren en veilig beoefenen.

3. Dharmasambhasana  

De vader moet een open en eerlijke communicatie met de kinderen hebben zowel over de Dharm maar ook over sociale zaken, zodat de kinderen mentaal klaargestoomd kunnen worden om productieve en capabele mensen te kunnen zijn door uitleg te geven en kennis over te dragen op een vreedzame manier. Zo kunnen kinderen veel meer leren dan wanneer er alleen opdrachten worden gegeven. Dit vergt niet alleen zelfkennis van de vader, maar ook kennis over zijn kinderen om te weten hoe hij kennis moet overdragen.

4. Dharma Svadhyaya 

Zelfstudie is heel belangrijk. De vader moet de dharm blijven bestuderen om zo zichzelf te ontwikkelen en te verbeteren. Door steeds meer te leren zal de vader ook steeds een betere vader kunnen worden. Door zelfstudie zal de vader ook aan de kinderen wijzen hoe zij (later) over de Dharm kunnen leren als zij iets niet snappen maar daar blijft het niet bij. De vader moet zich ook sociaal en maatschappelijk ontwikkelen, zodat hij meer weet over hoe het zit in de maatschappij. In deze tijd zou het betekenen dat hij ook weet wat voor factoren maatschappelijk een rol spelen in het leven van zijn kinderen, zodat hij erop weet in te spelen.

5. Dharma Sanga  

Hij hoort een netwerk van mensen op te bouwen die een positieve invloed zullen hebben op zijn kinderen. En de mensen die een negatieve invloed kunnen hebben op zijn kinderen proberen zo veel mogelijk uit te sluiten. Soms betekent het meer omgang hebben met bepaalde vrienden en familie, terwijl het soms kan betekenen dat hij zijn kinderen minder of niet laat omgaan met andere kennissen en familie leden. Hij hoort voorzichtig te kiezen wat voor type mensen omgaan met zijn kinderen, zodat hun ontwikkeling positief wordt beïnvloed.

Op vaderdag is het belangrijk dat je als vader nadenkt over deze vijf stappen en wat je er zelf aan kan doen om je te verbeteren voor jezelf maar ook voor je kinderen. Voor de aankomende vaders en die vaders gaan worden is het belangrijk dat je deze stappen zo goed mogelijk toepast in het leven van je kinderen, want dit maakt hun sterk en hard tegen de buitenwereld. En de mensen die zoeken naar een partner, ga eerst goed na wat je zoekt en of zo’n persoon deze kwaliteiten als man bezit en kinderen kan bieden.

Vaderdag is een dag waarop wij onze vaders en voorvaderen danken voor hun harde werk zodat wij vandaag de dag kunnen eten en drinken maar veel sterker nog dat hij ons ruggesteun is en ons opvangt wanneer we het moeilijk hebben. Niemand is perfect, anders zouden we hier ook niet zitten, maar ergens boven zweven met Bhagvaan.

Ook vaders zijn niet perfect maar belangrijk is wel dat je zo goed mogelijk je best doet om je kinderen zoveel mogelijk veiligheid te bieden, een harmonieuze huis waar ze zich kunnen ontwikkelen, met jou discussies durven aan te gaan door ze de Dharm te leren en met ze erover te praten zodat ze vragen kunnen stellen erover, zelf voorbeeldig te leven en er te zijn voor je eigen kinderen.