In de Mahabharat heeft Ganagaputra Bhishma meerdere wijsheden overgeleverd aan Arjun en Yudhisthir. Een daarvan ging over de relatie tussen vader en kind.

Een vader is in staat om een kind met wijsheid en daden te begeleiden en kennis en de Dharm over te tragen. Een vader is honderd maal beter dan een leeraar omdat de vader niet alleen les geeft met zijn woorden, maar ook met zijn daden. Daarom is het belangrijk dat vaders bewust omgaan met de informatie die zij overdragen met woord en daad.

fathersday02