Shiv Bhagvaan (Shivji) wordt ook wel de Maha Yogi (grote Yogi) of de Adi Yogi (eerste Yogi) genoemd. Hij staat symbool voor meditatie, zelfreflectie, zelfontwikkeling en zelfrealisatie (verlichting). Door het bestuderen van de symboliek van Shivji is het mogelijk voor een devoot of Yogi om te begrijpen wat de gereedschappen zijn om te komen tot zelfrealisatie.

As

ashesUiteindelijk wordt alles gereduceerd tot as. Het is de uiteindelijke waarde van alle materie. Hoewel Shivji het as op zijn lichaam heeft, staat hij erboven. Materie is maar een gereedschap en niet een doel op zich. Uiteindelijk staat God, maar ook de mens boven materie.

 

Gevlochten haar, “Jatta”

JattaDe haren die geweven zijn in lokken staan symbool voor deverwevenheid van het fysieke, mentale en spirituele. Met deze drie aspecten hebben wij mensen altijd te maken ongeacht waar wij mee bezig zijn. Shivji wijst dat Hij de meester is van alle drie aspecten. Wanneer wij bewust omgaan met tegelijk het fysieke, mentale en spirituele, beseffen wij de aanwezigheid van het Goddelijke.

 

Ganga in het haar

GangaGanga mata staat voor reinheid en zuivering. Zij is de heiligste rivier voor Hindoes over heel de wereld, vooral in India. Zij wast zowel het onreine weg, als ook de negatieve aspecten van mensen, zodat zij als hernieuwde mensen door het leven kunnen gaan. Door haar op zijn hoofd te hebben wijst Shivji dat Hij de meester is van zuivering en innerlijke vernieuwing. Ook wijst hij dat innerlijke vernieuwing, zuivering, en reiniging van het negatieve als eerste begint in de gedachten. Zolang Ganga niet stroomt in ons verstand, zal het niet manifesteren in onze handelingen.

Kundalas

De twee oorbellen die Shivji links en rechts draagt symboliseren de mannelijke en vrouwelijke energieën die vanuit Hem gegenereerd worden en die dus ook in ieder mens aanwezig zijn.

Rudraksha Mala

RudrakshaShivji draagt meerdere Rudraksha mala’s die zijn enige ware ornamenten zijn. Eén van zijn namen is Rudra. Een van de betekenissen van Rudra is ‘strikt’, ‘standvastig’. Hij is heel strikt in zijn principes en Hij staat niet boven ze. Hij wijst dat een yogi principieel moet zijn, want dat zijn de mooiste ornamenten die een yogi kan hebben.

 

Vardha Mudra

Vardha MudraShivji heeft zijn hand open om een ieder te zegenen, ongeacht wie voor Hem komt te staan. Hij herkent dat Hij in ieder mens zit, en dat ieder mens in Hem zit.

 

 

Damru

DamruDe damru/drum die Nada symboliseert, de kosmische AUM die trilt door alles wat bestaat. Deze trilling is door Yogi’s waar te nemen; eerst in hunzelf, dan in alles en iedereen om hun heen en uiteindelijk heel de Kosmos.

 

 

Kamandalu

kamandalu-brass-container-for-sacred-water-HG25_lDe kamandalu (waterpot) symboliseert het vasthouden van levenselixir. Om een kamandalu te maken wordt een vrucht (zoals een pompoen) of een stuk hout uitgehold, sterk gemaakt en bewerkt om in staat te zijn water vast te houden. Zo ook moet een mens zijn ego uithollen zichzelf sterk maken en zichzelf verfijnen om in staat te zijn het levenselixir te dragen.

 

Tijgervel

TigervelShivji heeft geen bijzondere kleding zoals wij gewend zijn bij andere beelden in het Hindoeïsme. Hij draagt alleen maar een tijgervel als kleding. Dit heeft een belangrijke betekenis. Het tijgervel was eerst van de tijger. Na de dood van de tijger is het een kledingstuk/hulpmiddel voor een ander geworden. En uiteindelijk is dit tijgervel ook  vergankelijk. Dit tijgervel is Shivji’s kleding. Hij heeft verder niets nodig. Hij leert de Yogi dat uiterlijkheden hoewel op het moment misschien nodig zijn, uiteindelijk vergankelijk zijn. Zij blijven niet van ons, en vergaan altijd.

De maan in het haar

maanDe maan wordt Soma genoemd. Een van de namen van Shivji is Somasundara of in het kort Soma. Soma wordt ook vertaald als plezier en beneveld in geluk. Dat is ook wat Yoga de mens leert. Om altijd beneveld te zijn in geluk en tegelijkertijd volledig alert en bewust te zijn.

 

Derde oog

derde oogEen van de namen van Shivji is Trayambakam, Hij met de drie ogen. Dit staat symbool van een hogere vorm van perceptie van de realiteit. Yoga helpt een persoon z’n energieën te verfijnen waardoor hij niet alleen materieel maar ook spiritueel de realiteit ervaart. Onze normale ogen laten ons maya (illusie) zien, terwijl het‘derde oog’ ons helpt de realiteit te zien.

 

Nandi

nandi_the_mount_of_lord_shiva_eu55Nandi staat voor geluk, devotie, geduld en vreugde. Volgens de verhalen uit de puranas is Nandi een dienaar van Shivji die met innerlijk geluk, devotie, geduld en vreugde in zijn hart leeft in de astrale wereld en altijd paraat staatom God te dienen. Er wordt gezegd dat een devoot van Shivji deze eigenschappen hoort te proberen te ontwikkelen om werkelijk spiritueel te kunnen groeien. Innerlijke rust, ontwikkeld door geluk, devotie, geduld en vreugde, om het Goddelijke te kunnen ‘horen’ is essentieel voor spirituele groei.

Trishul

TrishulDe trishul staat voor de drie prana stromen (levensenergieën), ida, pingala en shushumna, die ervoor zorgen dat wij als zielen een menselijk bestaan kunnen hebben op aarde. Wij mensen hebben de drie kwaliteiten van het Goddelijke in ons. De kracht om te creëren, om te onderhouden en te veranderen/vernietigen/transformeren. Zo zijn wij niet alleen in staat om materieel om te gaan met wat extern buiten ons is, maar ook spiritueel met wat in ons zit. Wij hebben de mogelijkheid om onszelf opnieuw uit te vinden, te onderhouden en te ontwikkelen en als het tijd is, verder te evolueren naar een hogere spirituele staat.

Slang / Cobra

cobraDe cobra symboliseert tijd en vergif of vernietiging. Dat Shivji de slang om zijn nek heeft staat voor het beheersen van tijd. Hij is degene die tijd laat bestaan. Tegelijkertijd staat dit symbool voor het respecteren van tijd en in staat zijn om meer controle te hebben over het leven door grip te hebben op de tijd.

Daarnaast staat het hebben van de cobra om de nek ook voor iets spiritueels. In de nek zit de Vishudhi chakra. Letterlijk vertaald betekent dit filter. Het zorgt ervoor dat gif gestopt wordt en dat levenselixir door kan gaan. De cobra staat voor vergif. Ondanks dat de Vishudhi chakra omringd is met een slang (vergif) is het in staat om alleen levenselixir door te laten stromen. Dit heeft niet alleen met voeding te maken. Wij leven in een wereld waar wij constant geprikkeld worden met zowel positieve als negatieve invloeden. Een Yogi moet zichzelf ontwikkelen om ondanks omringd te zijn met het negatieve, toch het positieve alleen in zich te laten komen om zijn spirituele groei te bevorderen.

Crematie grond

Shivji wordt vaak afgebeeld als zittend op een crematie grond. Hij is de meester van leven en dood en wijst dat Hij zelf die transitie is van het leven naar de dood en de dood (nog niet leven) naar het leven. Voor een yogi zijn dit fasen van de spirituele evolutie van de ziel.

Dit zijn de meest bekende en belangrijke symbolen van de afbeeldingen van Shiv Bhagvaan die ons leren om betere mensen te zijn en ons helpen in onze spirituele vooruitgang.