Shri Radhe Govinda, Gopala tera pyara nama hai. (2X) (refrein)
Gopala Hari ka pyara nama hai,
Nandalala Hari ka pyara nama hai.

Yamuna tata para Nanda ke lala murali madhura bajai,
gvala-bala sanga dekho Kanha mithi tana sunai.

Badala se varsha ayi, Govardhana liyo uthai,
jaba jaba bhira pari bhaktana para, Mohana kashta uthai.

Draupadi ne jaba tujhe pukara, unki laja bacai,
Dhuryodhana sari khicavai, sari diyo barhai.

Ham balaka santana hai teri, karate teri barai,
binati tujha se yahi hai, Kanha, ham saba ke sukhadai.