Het karnen van de oceaan
Het karnen van de oceaan, ook wel bekend als de Samundra of Sagar Manthan, verwijst naar het karnen van de kosmische oceaan door de Devta’s en Danavs. De vele grote en verwoestende oorlogen tussen hen eisten hun tol van de totale kosmos en daarom moest deze kosmische oceaan, die ether is waaruit onze kosmos bestaat, gekarnd worden zodat daaruit iets sterkers voort zou komen dan er al was.

Aanleiding
De aanleiding voor het karnen begint bij Rishi Durvasa wiens oog, tijdens een wandeling over de aarde, op een prachtige bloemenkrans viel. Deze krans was gemaakt van bloemen uit de hemel en verspreidde een heerlijke geur. De Rishi eiste deze krans op van de nimf die de bloemenkrans bezat en vervolgde zijn weg totdat hij Indra Dev, de koning der Devta’s die op zijn olifant Airavata zat, en de andere Devta’s tegenkwam. Rishi Durvasa pakte de bloemenkrans en gooide deze naar Indra Dev, die deze op het hoofd van Airavata legde. Airavata pakte de krans vervolgens met zijn slurf en gooide deze weg.

Rishi Durvasa werd furieus toen hij zag dat er zo oneerbiedig werd omgegaan met zijn gift en vervloekte Indra Dev dat zijn soevereiniteit in alle drie de werelden van hem afgenomen zou worden. Zoals hij de bloemenkrans, gegeven door de Rishi, op de grond gooide, precies zo zou er niets overblijven van zijn heerschappij in het universum.

Indra Dev stapte snel van Airavata af om vergiffenis te vragen aan Rishi Durvasa, maar vergevingsgezindheid zat niet in zijn aard en hij vervolgde zijn weg.

Sindsdien begonnen de drie werelden en ook Indra Dev zelf hun krachten te verliezen. Planten en kruiden droogden uit en stierven. Er werd niet meer geofferd aan de Devta’s en religieuze handelingen werden niet meer verricht. Men deed niet meer aan liefdadigheid en ook morele en religieuze verplichtingen kwam men niet meer na.
samudra_manthan02

Een Oplossing
Zo verloren de drie werelden de voorspoed die zij eens hadden gekend en de Danavs die van nature geen rust kenden vielen de Devta’s aan, die daarop naar Brahma Bhagvaan vluchtten om hulp te zoeken bij Hem. Brahma Bhagvaan nam de Devta’s mee naar Vishnu Bhagvaan omdat Hij voor bescherming zou kunnen zorgen. Het was van Vishnu Bhagvaan dat de Devta’s de weg naar het ultieme geluk hoorden: “Wees tevreden met de tijdelijke voordelen die jullie zullen verkrijgen door het sluiten van een wapenstilstand met de Danavs en onderneem samen met hen de activiteit dat Amrit (nectar dat onsterfelijkheid schenkt aan degene die het drinkt) zal voortbrengen.”

De Devta’s kregen de verdere instructie om gewassen, grassen, groenten en kruiden in de kosmische oceaan te gooien en samen met Hem en de Danavs de oceaan te karnen, waarbij de slang Vasuki als touw en de berg Mandar als draaipunt zouden fungeren. Dit zou de Danavs uitdagen, maar boos moesten de Devta’s niet worden, want de beste manier om je doelen te bereiken is in rust. Daarom zouden de Devta’s de Danavs alles moeten geven wat zij wilden en zich niet moeten laten leiden door hebzucht. Uiteindelijk zou de Amrit toch bij hen terechtkomen.

Zo gezegd, zo gedaan en de Devta’s benaderden koning Bali, de heerser van de Danavs, die zag dat de Devta’s werkelijk geen intentie hadden om te vechten en daarom zijn strijders tegenhield. Samen trokken zij naar Bali’s wijze zoon Virochan en Indra Dev vertelde hem wat de Devta’s allemaal van Vishnu Bhagvaan hadden gehoord. De Danavs gingen akkoord met een wapenstilstand en de voorbereidingen voor de Sagar Manthan begonnen. Met de hulp van Gadudji plaatsen zij Mandar in het midden van de oceaan, ook Vasuki werd erbij gehaald en Vishnu Bhagvaan Zelf verscheen als kosmische schildpad om Mandar te ondersteunen. Dit getrek was namelijk zo zwaar voor het universum dat de kans op totale instorting van de kosmos bestond en Bhagvaan nodig was om stabiliteit en balans te bieden voor het behouwd van de totale creatie.

Na lange tijd heen en weer getrokken te hebben en veel te hebben vergaard verscheen Dhanvantari Dev, Meester van de medische wetenschap. In zijn handen hield hij de pot met Amrit en zodra de Danavs dit zagen, pakten zij de pot af en vluchtten. Vishnu Bhagvaan zag de bedroefde Devta’s en stelde hen gerust: “Treur niet, Ik zal er persoonlijk voor zorgen dat er Amrit zal zijn voor jullie allemaal.”

Onenigheid
Sommige Danavs waren ondertussen al aan het ruziën over wie als eerste Amrit mocht drinken, anderen vonden dat de Devta’s recht hadden op de helft… En toen verscheen plotseling een prachtige jongedame die hen allen betoverde. Dit bleek Mohini, een verschijning van Vishnu Bhagvaan die met mooie praatjes de Danavs verleidde en zo toegang kreeg tot de pot Amrit die zij uiteindelijk mocht verdelen.

sagar_manthan03Mohini liet twee rijen maken, een voor de Devta’s en een voor de Danavs. De eerste rij liet zij Amrit drinken en de tweede hield ze bezig met zoete woorden. De Danavs, die walgden van het vechten tegen een vrouw, bleven daarom rustig en vanwege hun aantrekking tot Mohini zeiden ze ook niets dat ze niet leuk zou vinden. De Danav Rahu echter verkleedde zich als een Devta en ging in de andere rij zitten en kreeg Amrit te drinken, waardoor ook hij onsterfelijkheid verwierf. Surya en Chandra Dev hadden hem echter gauw door en Mohini nam de ware gedaante van Vishnu Bhagvaan aan en onthoofdde Rahu met Zijn chakra. Rahu die al onsterfelijk was geworden, is toen door Bhagvaan Brahma als planeet erkend.

Na het verdelen van de Amrit vertrok Vishnu Bhagvaan en de Danavs die niet aankonden dat de Devta’s een goed leven zouden leiden, maakten een einde aan de wapenstilstand door de Devta’s aan te vallen en zo verkeerden de Devta’s en Danavs weer in staat van oorlog.