Sab se uci prema sagai. (2X) (refrein)

Duryodhana ko meva tyagyo, (2X)
saga Vidura ghara khai.

Juthe phala Shabari ke khaye,(2X)
bahu vidhi prema lagai.

Prema ke bas nripa-seva kinhi, (2X)
apa bane Hari nai.

Rajasu yajna Yudhishthira kino, (2X)
juthe pata uthai.

Prema ke bas Arjuna ratha hakyo, (2X)
bhula gaye thakurai.

Aisi priti barhi Vrindavana, (2X)
gopina naca nacai.

Sura krura isa layaka nahi, (2X)
kaha laga kare barai?