Rama jinaka nama hai, Ayodhya jinaka dhama hai,
aise Shri Raghunatha ko, barambara pranama hai.

Kaushalya jinaki mata hai, Dasharatha jinke baba hai,
aise Kripanidhana ko, barambara pranama hai.

Vishvamitra yajna rakhavare, Gautema nari Ahalya tare,
aise Karunadhama ko. barambara pranama hai.

Raja Janaka ke tapa mitaye, Sita byahi Ayodhya laye,
aise Sitanatha ko, barambara pranama hai.

Pita vancana se vipina sidhare, sanga Janaki Lakshmana pyare,
Shabari ke priya Rama ko, Barambara pranama hai.

Dhanusha ban ke dharana-hare, rakshasa mari kashta saba tare,
Hanumana ke prana ko, barambara pranama hai.