Payo ji maine Rama-ratana dhana payo. (2X) (refrein)

Vastu amolika di mere sataguru, (2X)
kirpa kara apanayo, payo ji maine…

Janama janama ki puji pai, (2X)
jaga me sabhi khovayo, payo ji maine…

Kharaca na khute, cora na lute, (2X)
dina dina barhata savayo, payo ji maine…

Sata ki nava khevatiya sataguru, (2X)
bhava-sagara tara ayo, payo ji maine…

Mira ke Prabhu Ghiridhara Nagara, (2X)
harasha harasha jasa gayo, payo ji maine…

Tulasi ke Prabhu Raghupati Raghava, (2X)
carana kamala cita layo, payo ji maine… .