Yada yada hi dharmasya
Glanir bhavati bharata
Abhyutthanam adharmasya
Tadatmanam srijamyaham

Wanneer de Dharm afneemt
Oh afstammeling van Bharat,
En adharm zegeviert.
Op dat moment verschijn Ik (Bhagvaan).
(Bhagvat Gita Hoofdstuk 4 Vers 7)

Wanneer de wereld in adharm vervalt, komt Bhagvaan op aarde om Dharm te herstellen. Parshuram Jayanti is de gedenkdag dat Parshuram Bhagvaan als zesde Avatar van Vishnu Bhagvaan in het tijdperk Treta Yug was gekomen om de mensheid te redden van de heersende Kshatriya’s die toen het pad van adharm bewandelden.

Herstellen van Dharm
Kartavirya Arjuna was een machtige koning van die tijd, die voor zijn devotie aan Shri Dattatreya gezegend was met duizend armen, een gouden strijdwagen, de macht om het recht te laten zegevieren, en de eigenschap om de wereld rechtvaardig te heersen. Maar macht heeft zelfs deze eens geweldige koning gecorrumpeerd en arrogant gemaakt, wat duidelijk geïllustreerd wordt door de ontmoeting tussen de koning en de Brahmaan Jamadagni, de vader van Parshuram Bhagvaan:

Volgens de Shrimad Bhagavatam maakte Kartavirya Arjuna met zijn leger op een dag gebruik van de gastvrijheid van Jamadagni. Dankzij Kamadhenu, de goddelijke Wens-Vervullende-Koe, kon Jamadagni de koning en zijn hele leger voeden. Zo’n goede gastheer als Jamadagni was, zo’n slechte gast was Kartavirya Arjuna: Toen de koning had gezien hoe geweldig Kamadhenu was, eiste hij haar in zijn arrogantie van zijn gastheer op. Jamadagni had Kamadhenu nodig om zijn religieuze ceremonies uit te kunnen voeren en kon deze eis niet inwilligen. De koning had hier niets mee te maken en nam Kamadhenu met geweld en vernietigde zelfs het heiligdom van zijn gastheer.
Uitgerekend de Kshatriya’s, wiens taak het is Dharm te beschermen, gingen hier een Brahmaan, een verspreider en beheerder van Dharm in zijn eigen huis onderdrukken! Het was duidelijk dat voor de heersende Kshatriya’s Dharm geen plaats meer had. Parshuram Bhagvaan was woedend! Om Kamadhenu terug te halen versloeg Hij het leger en doodde de corrupte koning.
De zonen van de koning waren eveneens corrupt en uit wraak vermoordden ze Jamadagni op een moment dat Parshuram Bhagvaan afwezig was. Bij thuiskomst trof Hij Zijn moeder huilend aan. Toen Hij haar vroeg waarom ze huilde, sloeg zij 21 keer op haar borst. Parshuram Bhagvaan zwoer daarom dat Hij 21 keer de wereld zou ontdoen van de corrupte heersende Kshatriya Kuls (geslachten) totdat deze Kuls gezuiverd zouden zijn van alle corruptie. Zo gecorrumpeerd waren ze, dat 21 generaties van deze Kuls aangepakt moesten worden, voordat ze weer Dharmisch waren. Er waren slechts twee heersende Kuls, waaronder de Kul waar Ram Bhagvaan later deel van uit zal maken, die de Dharm waren blijven volgen en door Parshuram Bhagvaan ongemoeid waren gelaten.
Nadat Hij de wereld 21 keer had verlost van de corrupte heersende Kshatriya’s schonk Hij de wereld aan het volk, en konden mensen weer vrij volgens Dharm leven. Hierna trok Hij zich terug op de berg Mahendra.

Parshuram Bhagvaan
De naam Parshuram is samengesteld uit de woorden Parshu, de Strijdbijl die Hij van zijn Guru Shiv Bhagvaan heeft ontvangen voor Zijn devotie, en de naam Ram, welke Hij deelt met de Goddelijke incarnaties: Shri Ram Bhagvaan en Shri Balaram. Hij wordt beschouwd als het toonbeeld van ultieme gehoorzaamheid aan Zijn ouders en Guru, omdat hij altijd hun opdrachten zonder te twijfelen uitvoerde.

Parshuram Bhagvaan is de Guru van de grote helden uit ons verleden: Gangaputra Bhishma, Dronacharya en Karna.
Deze grote helden uit de Mahabharat inspireren tot op heden grote hoeveelheden Hindu’s en zijn een testament van de grootheid van Parshuram Bhagvaan.

Viering van Parshuram Jayanti
Op Parshuram Jayanti voeren mensen speciale puja’s uit, baden in de heilige rivieren en doen aan liefdadigheid. Op deze dag wordt ook gerst geofferd aan de Devta’s.
In met name Noord-India vieren ze het met vasten, festiviteiten, optochten en religieuze bijeenkomsten.
In Nederland zijn er geen festiviteiten en optochten, maar men kan wel thuis puja houden, vasten, naar de mandir gaan en aan liefdadigheid doen. Het is belangrijk om deze dag stil te staan dat Bhagvaan voor ons is gekomen en dat ieder van ons de taak hebben om te zorgen dat Dharm in stand gehouden wordt.