panditPandits zijn Hindoe priesters die komen in verschillende categorieën die allen een specifieke taak vervullen. In India zijn pandits gespecialiseerd in één of twee taken. In Nederland en Suriname voeren pandits meerdere taken uit.

Soorten taken:

Vyasa: Het doen van de parvachans (lezingen/preken) in de mandir. De pandits geven lezingen over verschillende onderwerpen. Van het lezen uit de geschriften tot het bespreken van actuele onderwerpen. De Vyasa heeft als taak om mensen kennis te geven over de Sanatan Dharm in relatie tot hun dagelijks leven. Hiervoor is er speciale training voor nodig.

Archaka: Het doen van de puja in de mandir. Iedere mandir heeft een plek als een altaar of een deel waar de rituelen centraal gedaan worden. De Archaka voert de puja uit waar mensen ook aan mee kunnen doen. Ook het offeren van persaad (voedsel) wordt gedaan samen met de Archaka.

Purohit: Huis aan huis doen Hindoes ook op regelmatige basis een puja. Hiervoor wordt een pandit geroepen die de dienst komt uitvoeren. Pandits die huis aan huis de puja uitvoeren moeten gespecialiseerd zijn in verschillende soorten puja voor verschillende doeleinden die passen bij de verschillende behoeften van diverse families. Dat betekent dat de Purohit verschillende soorten pujas moet kunnen uitvoeren en een ieder moet kunnen begeleiden in hun puja. Het is ook de purohit dit de huwelijken en andere sacramenten zoals crematie of muran (inzegening van een pasgeboren kind) uitvoert.

Er zijn meerdere sub-categorien van pandits, maar over het algemeen is er overlap en voert één persoon meerder van de functies uit.