De eerste van onze negen vijanden die wij tijdens Navatri proberen te overwinnen is Kama. Kama wordt vertaald als lust. En lust wordt geassocieerd met seks. Maar in feite is lust alles waar een mens naar verlangt.

Lust is niet hetzelfde als iets leuk vinden of iets of iemand lief hebben. Het is een gevoel van verlangen om zo snel mogelijk vervuld te worden met weinig bedachtzaamheid voor de toekomst of het gevolg voor onszelf en anderen. Het is een verlangen dat aangewakkerd wordt door bedrijven, instanties en zelfs regeringen om mensen als een kudde te sturen. Maar het is ook een verlangen dat een leegte moet vullen en deze leegte moet goed begrepen worden.

Meer, meer en nog eens meer
De wortels van lust gaan zo diep in een mens dat het een mens heel makkelijk in een vicieuze cirkel brengt. Lust is niet te verzadigen en hoe meer eraan wordt toegegeven, hoe meer er wordt verlangd. Meer geld, meer bekendheid, meer spullen, lekkerder eten, meer liefde en meer seks. Tot het een mens totaal consumeert of een mens tot het pijnlijke besef komt dat hij/zij een slaaf is, zal lust blijven groeien en vragen naar meer.

Valkuil
We worden dagelijks via reclame, taalgebruik en de mensen om ons heen geconfronteerd met onze innerlijke zwakheden. Een valkuil is om te denken dat onze lusten ons niet kunnen overnemen. Door dit te negeren of zelfs te ontkennen, beseft een mens het vaak niet dat hij/zij er al door is overgenomen. Van de meest ongelovige tot de meest gelovige Bhakt, het kan met een ieder gebeuren.

Van het een naar het ander
Negeren of ontkennen verandert het bestaan van iets niet. Onze lusten kunnen niet overwonnen worden door simpelweg restricties op onszelf te leggen of ons gedrag geforceerd te veranderen. Dit zorgt er slechts voor dat de zoektocht naar bevrediging zich van het één naar het ander verplaatst, bijvoorbeeld van seks naar alcohol of van alcohol naar gokken.

Je bent meer dan dat
Een mens is een spiritueel wezen in een menselijk lichaam. Een mens is veel meer dan alleen zijn emoties en verlangens. Een slaaf zijn van delen van jezelf is hetzelfde als jezelf reduceren tot minder dan je eigen potentie. De Dharm leert dat wij een menselijke vorm op aarde aannemen, niet om onszelf nog kleiner te maken, maar om te spiritueel te groeien naar zelfrealisatie.

Geen schuldgevoel
Hoewel de meeste religieuze tradities jou overhalen om je schuldig en slecht te voelen om het je af te leren, vraagt het Hindoeïsme jou juist om rustig na te denken en hiervan te leren. Ook hoor je niet weg te rennen of ze te negeren. In het Hindoeïsme wordt het gezien als fout om iemand erop af te rekenen. Juist op dat moment is het nodig om de persoon een kans te geven voor zelfrealistatie.

Gevangenis van leegte
Lust komt voort uit leegte en leegte komt voort uit gemis. Waar je naar lust gebruik je om de leegte tijdelijk te vullen. Maar omdat het niet datgene is dat je nodig had om die leegte te vullen, zal je kort daarna weer het gemis en de leegte voelen. Dit is een gevangenis die een mens voor zichzelf bouwt. Zo iemand wordt een gevangene van zijn eigen leegte.

Overwinnen
De heilige geschriften leren ons dat deze leegte alleen te vullen is met ons zelfbesef. Weten dat wij meer zijn dan onze gevoelens en instincten. Dat wij vrije wezens zijn die geen slaven zijn, ook niet van onze lusten en dat het gemis in feite de splitsing is van een mens en zijn eigen innerlijke ziel. Deze ziel is in feite Bhagvaan die in ons aanwezig is, waar de meesten van ons geen bewust besef van hebben.

Meditatie om tot rust te komen en eerlijke zelfanalyse om eerlijk te zijn wanneer wij als slaaf handelen zorgen ervoor dat wij kunnen beseffen wanneer onze lusten ons willen maken tot slaven en voor welk gemis wij nu een goedkope en snelle compensatie zoeken. Dit is de houding en het begin om meester te zijn van onszelf en om de eerste vijand, kama, te overwinnen.