Narsingh die Hiranyakashapu verslaat

Narsingh die Hiranyakashapu verslaat

Narsingh is de vierde incarnatie van Vishnu Bhagvaan. Hij incarneerde op aarde in een tijdperk toen demoon Hiranyakashapu de gehele planeet had verenigd onder zijn macht. Als een tiran vernietigde Hiranyakashapu structureel alle vormen van de Dharm. Geschriften werden vernietigd en volkeren werden uitgeroeid die zijn bewind en goddelijkheid weigerden te erkennen

Hiranyakashapu had door jarenlange meditatie en gebeden de zegen (vardaan) van Brahma Bhagvaan gekregen. Zijn zegen klonk als volgt; hij kon niet gedood worden door mens of dier, niet tijdens dag of nacht, noch binnen of buiten een gebouw. Geen wapen kon hem raken of doden. Door deze bijzondere zegen werd Hiranyakashapu onsterfelijk.

Hij nam alle geciviliseerde landen over, vernietigde allen die zijn autoriteit niet accepteerden en verklaarde zich gelijk aan God.

Het was zijn zoon Prahlad die uiteindelijk zijn autoriteit niet accepteerde en hem niet zag en behandelde als een god. Prahlaad, was vrij jong en hij kreeg steeds meer publieke aanhang en er begon een ondergrondse beweging op te komen die de opgestelde wetten door Hiranyakashapu begon te ondermijnen.

Om dit tegen te gaan koos Hiranyakashapu ervoor om zijn zoon niet te doden, om te voorkomen dat hij als martelaar zou sterven, maar door hem eerst ten schande te brengen door te bewijzen dat Vishnu Bhagvaan, de Ishtdeva van Prahlad, geen God was en dat alleen Hiranyakashapu in staat was om iemand te redden. Dit verhaal wordt uitgebreid verteld als deel van het verhaal achter Prahlad en Holi.

Vishnu Bhagvaan verscheen als Narsingh, een half mens en half dier (leeuw). Hij doodde Hiranyakashapu op een uitzonderlijke manier. Het was een moment tussen dag en nacht, bij een ingang van een hal, waardoor ze niet binnen of buiten stonden. Narismha gebruikte zijn klauwen om uiteindelijk Hiranyakashapu te doden. Hij vernietigde uiteindelijk alles wat door de demoon was opgebouwd.

Narsimha met Laksmi Mata en Prahlad

Narsimha met Laksmi Mata en Prahlad

De vernietiging werd zo erg, dat men bang werd dat Narsingh alles zou vernietigen waardoor de mens in een donkere tijdperk terug zou vallen en alles opnieuw zou moeten opbouwen. Om dit te stoppen vroeg Brihaspati, de Guru van de Devta’s aan Lakshmi Mata om Narsingh te kalmeren. Dit deed zij door in haar ware vorm voor Narsingh te verschijnen en Hem duidelijk te maken dat niet alles vernietigd hoefde te worden voor de mens om met een schone lei de beschaving opnieuw op te bouwen. Met de wijsheid en devotie van Prahlad zouden mensen opnieuw de Dharm op aarde kunnen kennen. Dit accepteerde hij en keerde samen met Lakshmi Mata terug naar Vaikunth, de astrale wereld van Vishnu Bhagvaan. Dit is waarom Zijn laatste dag op aarde wordt uitgebeeld met Lakshmi Mata aan zijn ene zijde en Prahlad aan de ander.

 

 

Interessante artikelen: