krishna-yashoda-2De bekendste vers uit het Taittiriya Upanishad -een van de heilige filosofische geschriften uit het Hindoeïsme- is ‘Matri Devo Bhavah’. Een quote dat vaak wordt aangehaald in films, (kinder)boeken, lezingen in Mandirs en tijdens familie aangelegenheden.

Matri Devo Bhavah kan vrij vertaald worden als ‘een moeder is Goddelijk’. Iets wat Hindoe-jongeren van jongs af aan meekrijgen. Hoewel deze filosofische gezegde vanuit het Upanishad een mooie manier is om naar het moederschap te kijken, heeft een verkeerde interpretatie van deze gezegde een negatief effect op met name kinderen.

Incorrecte interpretatie
‘Matri Devo Bhavah’ wordt gezien als vaak gezien als een heilige wet. De moeder wordt gezien als de eerste Guru (leermeester) van haar kinderen. Moeders worden ook ‘Janani’ genoemd; zij die het leven geven. Er is een gezegde die in alle talen wordt vertaald: God kon niet overal aanwezig zijn, daarom heeft Hij moeders geschapen. De positie van moeders wordt hoog gewaardeerd binnen het Hindoeïsme, maar het hebben van een sleutelpositie kan ook een keerzijde hebben; zo kan er van kinderen geeist worden om hun moeder te eren. Haar wil en haar denken is wet en daaraan twijfelen of kritiek hebben is een uiting van ondankbaarheid. Alles wat een kind uit liefde doet voor zijn ouder wordt daardoor voor lief genomen of gezien als een verplichting dat een kind nakomt.

Menselijke moeders
Alle mensen worden gekenmerkt met goede kanten en slechte kanten. Moeders dus ook! Ook moeders maken fouten, en door fouten van moeders te gedogen of haar fouten te negeren, wordt haar het inzicht en ontwikkeling afgenomen om spiritueel te groeien en zich te ontwikkelen tot beter mens.

Er zijn een aantal culturele dont’s als het gaat om moederschap. Ten eerste mogen moeders niet gecorrigeerd worden, want anders is een kind ondankbaar. En ten tweede is het hebben van kritiek op persoonlijke opvoeding kwetsend. Dit creëert vooral een negatieve sfeer in probleemgezinnen, waar vaak kinderen de dupe van worden. Er zijn voorbeelden te over om het bovenstaande te illustreren, we kennen allemaal wel zo’n dergelijke situatie. Dus ook moeders kunnen falen als het gaat om het opvoeden van hun kinderen.

De Devi’s uit de maatschappij
In het Hindoeïsme worden er veel rolmodellen genoemd en beschreven die spiritueel veel verder staan in het leven. Door van deze rolmodellen te leren en hun eigenschappen eigen te maken, versterken wij de Dev(i)-tatva (Goddelijke eigenschappen) in ons. Geen enkel persoon is namelijk van geboorte af aan een devi of een devta. Een mens werkt ernaar toe, leert van zijn of haar fouten en probeert spiritueel steeds verder te groeien om positieve eigenschappen in zichzelf te versterken. Door een mens ongegrond de positie van devi of devta te geven, wordt de mogelijkheid ontnomen om spiritueel te groeien.

Waar Matri Devo Bhavah voor staat
De gezegde ‘Matri Devo Bhavah’ is niet zozeer bedoeld voor kinderen, het is eerder bedoeld voor moeders. Zij die al moeder zijn of zij die nog moeder worden. Het is een boodschap met een veel diepere betekenis. Moeders hebben net als God de verantwoordelijkheid om van hunr kinderen te houden, voor hen te zorgen en hun wijsheid en de Dharm over te dragen.

Matri Devo Bhavah is een oproep aan alle moeders om kinderen het Goddelijke te laten ervaren door een positieve houding en liefdevolle handelingen. Hierdoor worden kinderen niet alleen gevoed in het gezin, maar krijgen zij een positieve toekomst met liefde en spiritualiteit als basis.

Moraal van het verhaal, laten we vooral tegen moeders zeggen dat zij zich Goddelijk horen te gedragen naar hun kinderen toe.

Matri Devo Bhavah!

invloed-van-moeder