Shri Ram hoort zijn eigen verhaal
De jongens groeiden met de dag en hun kennis groeide mee dankzij het onderwijs in de ashram van Maharishi Valmiki. Shri Rams heerschappij ging voort. Hij zat eraan te denken om een yagya (gebedsdienst) te houden en alle sages in het land werden uitgenodigd om de plechtigheid bij te wonen. Zo ook Maharishi Valmiki, die daar met zijn leerlingen heen ging.

De yagya van Shri Ram duurde enkele dagen, maar het was een grandioos festival. Arme mensen kregen eten en kleren tot zij tevreden waren. Brahmans en Rishi’s kregen geschenken en geld. Op de laatste dag werden de Rishi’s in de avond bijeengeroepen. Maharishi Valmiki vroeg Lava en Kusha toen om zijn Ramayan voor te dragen, terwijl een andere leerling hen begeleidde met zijn fluitspel. Het was een prachtige nacht met een volle maan en het gezang ging de hele avond door. De sages en Brahmans waren zo blij met het optreden dat zij de jongens allerlei geschenken gaven. De Maharishi werd geprezen om zijn gedicht en de recitatie van zijn leerlingen.

Terwijl Lava en Kusha de hele nacht aan het zingen waren, lag Shri Ram op het terras van Zijn paleis. Hij hoorde het gezang en het kwam als nectar op Hem over. De volgende ochtend liet Hij de jongens naar Hem toe komen. Toen zij daar aankwamen vroeg Hij of zij de Ramayan opnieuw wilden voordragen. Terwijl zij zongen, luisterde Shri Ram naar Zijn eigen levensverhaal en Hij was heel tevreden. Zijn ogen traanden toen Sita Devi genoemd werd. Hoeveel had Hij geleden! Zij trouwde met Hem, maar welk geluk had het huwelijk Haar gebracht? Haar hele leven was vol van problemen en verdriet. Shri Ram veegde Zijn tranen af. Hij kon nauwelijks praten, maar toch vroeg Hij de jongens: “Wie zijn jullie?”

“Wij zijn de zoons van Sita Devi en de leerlingen van Maharishi Valmiki.” Dat was wat zij Shri Ram als antwoord gaven.

Shri Ram stond versteld toen Hij de naam van Zijn echtgenote hoorde. Hij dacht toen in Zichzelf: “Heeft de Sita, die Ik naar het bos heb gestuurd, deze twee kinderen ter wereld gebracht? Zijn zij Mijn eigen zonen?” Meteen liet Hij Maharishi Valmiki komen. Toen hij aankwam, kreeg Shri Ram het hele verhaal van begin tot eind te horen. Hij wilde Sita Devi heel erg graag terug en smeekte Maharishi Valmiki om Haar te gaan halen. Hij verzekerde dat Zij opnieuw Zijn koningin zou zijn.

Maharishi Valmiki stuurde zijn leerlingen om Sita Devi te halen. Toen Sita Devi aankwam, zei Shri Ram tegen haar: “Sita, zweer voor alle sages, die hier aanwezig zijn, dat Jij alleen van Mij gehouden hebt en werkelijk een deugdelijke vrouw bent.” Maharishi Valmiki protesteerde, hij ging tegen Shri Ram in met de woorden: “Heer Ram, Sita Devi is de meest deugdelijke van alle vrouwen. Test Haar alstublieft niet weer. Waarom moet Zij opnieuw zweren voor deze bijeenkomst? Haar geest heeft al zoveel geleden, doet Haar niet opnieuw pijn. U bent de Heer Mahavishnu, de Beschermer van het Universum, en Zij is uw goddelijke metgezel, Mahalakshmi. Laat er geen volgende test zijn.”

Shri Ram was het hier echter niet mee eens. Hij zei dat de test nodig was om de achterdochtigheid van het volk te laten verdwijnen.

Sita Devi schaamde zich diep. Zij stond daar met haar hoofd gebogen. Uit haar ogen kwamen tranen, die stroomden als een waterval. Alle Goden daalden af uit de hemel om getuige te zijn van de test van de meest deugdelijke vrouw. Voor al deze Goden en Rishi’s bad Sita Devi tot Moeder Aarde: “Moeder Aarde, als het waar is dat Ik niemand anders dan Shri Ram heb geëerd, ontvangt Mij dan alstublieft. Als Mijn woorden echt waar zijn, Moeder, neemt Mij dan in Uw armen.”

Toen Sita Devi deze woorden sprak, spleet de aarde open en kwam er een roos tevoorschijn. Bhoodevi, de Godin van de aarde, zat op de troon, die opgetild werd door vier slangen. Bhoodevi nam Sita Devi in haar armen en omhelsde Haar. In één ogenblik verdwenen beiden met de troon in de aarde. Het stuk grond, dat zich geopend had, sloot zich weer.

Shri Ram zetelde in groot verdriet, toen Hij Sita Devi in de aarde zag verdwijnen. Hij huilde hard. Sita Devi was de dochter van Bhoodevi. Zij was naar Haar moeder teruggekeerd. Shri Ram bad tot Bhoodevi, Zijn schoonmoeder, om Zijn vrouw terug te geven. Hij hield zichzelf voor schuldig, huilde voor Sita Devi en toonde Zijn woede. Helaas was alles tevergeefs.

Op dat moment verscheen Brahma Bhagvaan, de Schepper, voor de ogen van Shri Ram en troostte Hem met de woorden: “Shri Ram, U bent geen mens, maar Heer Narayan. U bent geboren als mens om de koning van de demonen, Ravana, te doden. Die missie is voltooid, nu moet U terug naar Uw eigen wereld, Vaikunta. Uw vrouw Sita Devi wacht daar op U als Lakshmi Mata.” Shri Ram realiseerde zich dat deze woorden waarheid bezaten. Zijn verdriet bedaarde. De aanwezige Goden en sages verwonderden zich. Na enkele dagen verliet Shri Ram de aarde en keerde Hij terug naar Vaikunta.

Het verhaal van Maharishi Valmiki is van grote betekenis. Maharishi Valmiki is een groot voorbeeld van hoe mensen door het gezelschap van goede mensen betere mensen worden. Door het contact met Narad Muni werd hij een grote sage, een Maharishi en later Brahmarishi. Ook schreef hij de Ramayan, die de wereld nooit zou kunnen vergeten. Het is één van de grootste epossen ter wereld. Mensen uit allerlei landen lezen het in hun eigen taal. Het bestuderen van de Ramayan kan onze eigen levens reformeren. We zullen Maharishi Valmiki, die ons dit prachtige epos schonk, nooit kunnen vergeten. Laten wij deze grote sage en dichter eren en groeten.

Bron: T.S.Shama Rao