inwordingDe mens is nooit compleet gevormd. De Shrimad Bhagvad Gita leert dat wij allemaal door de drie Yoga’s aan het evolueren zijn. De drie Yoga’s zijn Karma Yoga (pad van handelen), Bhakti Yoga (pad van devotie) en Gyana Yoga (pad van spirituele kennis).

Dagelijks groeien wij ongeacht of wij er bewust van zijn of niet. Zij die bewust bezig zijn te groeien hebben meer controle over hun spirituele groei. Maar omdat ieder mens dagelijks groeit, is geen mens een eind product zoals die nu is. Ieder mens is ‘in wording’.  Hoe een mens op dit moment is, is alleen een tussen fase. Veroordeel daarom jezelf niet. Want hoe je ook op dit moment bent, zo hoef jij niet te zijn morgen. Maar als jij je veroordeelt dan zit je vast in wat je was en wat je bent in plaats van te focussen op wat je kunt worden.