Eerder dit jaar heeft SanatanDharm.net aandacht besteed aan de structurele aanvallen op Hindoevrouwen en -meisjes in landen waar Hindoes een minderheid vormen. ‘Sex jihad’ of ‘rape jihad’ zijn geen nieuwe begrippen in landen als Pakistan of Bangladesh waar Hindoefamilies huiveren voor het leven van hun dochters. In het artikel “oorlog tegen Hindoe vrouwen en meisjes” wordt een beeld geschetst van de ernst van de situatie.

Hoewel deze onmenselijkheden steeds blijven gebeuren, is de media heel stil hierover. Gelukkig zijn er organisaties zoals de GHRD (Global Human Rights Defence) die hier aandacht aan besteden.

Save KajalDe laatste tijd zien wij steeds vaker op social media de tag #savekajal verschijnen. Dit is een initiatief van de GHRD om een van de vele gevallen meer internationale aandacht te geven. Kajal Bheel is een twaalfjarig meisje dat is ontvoerd, gedwongen om te bekeren en vervolgens gedwongen om te trouwen met een mohammedaanse man die vele malen ouder is dan zijzelf. Haar ouders zijn radeloos en worden niet geholpen door de autoriteiten. Haar dromen, haar wensen, haar jeugd en haar toekomst worden van haar afgepakt omdat zij de pech heeft om in een land te wonen waar het normaal is om meisjes te ontvoeren die deel uitmaken van een minderheid.

Voor meer informatie:

  • http://www.ghrd.org/get-involved/petitions/save-kajal/