Bij elke onderneming wordt Shri Ganesh, die de bron van hoop en geluk is, door de Hindu’s als eerste vereerd. Hij wordt gezien als degene die alle hindernissen uit de weg ruimt. Zijn Murti’s (beelden) komen in vele landen voor en genieten daardoor veel bekendheid.

Het bijzondere aan Shri Ganesh is dat Hij noch volledig mens noch volledig dier is. Hij is met Zijn menselijke romp en Zijn olifantenhoofd, het symbool van de harmonie tussen de mens en de natuur.

Ook iconografisch gezien is Zijn beeld zeer bijzonder. Hij is met Zijn menselijke romp en Zijn olifantenhoofd, een symbool van eenheid van onze levende wereld. Hij symboliseert “Aum”, het universum. Zijn olifantenbeeld symboliseert een groot verstand dat alle gedachten absorbeert. Zijn grote oren stellen Hem in staat om alles te horen. Door zijn kleine ogen kan Hij zich goed concentreren en goed en kwaad van elkaar onderscheiden. Zijn dikke buik kan alles, zonder enig voorbehoud, verteren.

Hij heeft vier armen. De vier armen symboliseren de vier windstreken. Hij is de Heer van alle windstreken. Zijn olifantenhoofd mist een slagtand, die Hij in één van Zijn handen draagt. In Zijn andere hand draagt Hij een parshu (bijl). In Zijn twee overige handen houdt hij een ankush (prikstok) en een vrucht vast.

Zo beschermt Hij Zijn bhakts (devoten), zegent Hij hen en verzekert Hij hen van succes. Evenals Hanumanji draagt Hij altijd een rode stip (tilak) op Zijn voorhoofd. Zijn voertuig is een muis – het symbool van snelheid – die als Zijn vertegenwoordiger de taak heeft om in geval van nood vlug in een klein hol  te kruipen. Hoewel men de muis en de olifant als tegenhangers van elkaar ziet, symboliseert dit juist de eenheid en harmonie van de paradoxen in het heelal.

Shri Ganesh is bekend vanaf de Indusbeschaving tot heden toe. In al deze tijden heeft Hij als bron van hoop en geluk de mensen geïnspireerd. Ganeshji gaf ook het schrift aan de mensheid en heeft volgens vertellingen het grootste epos Mahabharat geschreven voor Maharishi Vyas, de verteller van het verhaal.