brussel_aanslag1Nu de chaos in Brussel aan het luwen is en wij weten dat de aanslagen het leven van meer dan 30 mensen heeft gekost en meer dan 200 mensen gewond zijn geraakt, moeten wij op deze dag van van Holi stil staan  om te reflecteren en relativeren op wat er is gebeurd. 

Het lijkt heel dualistisch om aan de ene kant Holi te vieren en aan de andere kant te beseffen dat vele bezoekers van de website en Facebook pagina van SanatanDharm.net in België wonen en nu geraakt zijn door het terreur in hun land. Dit gevoel wordt versterkt als wij filosoferen waar de Holi vieringen voor staan.

Holi staat voor eenheid in verscheidenheid (Vasudhaiva Kutumbakam). Dat, ondanks dat wij allemaal niet dezelfde afkomst hebben, uit verschillende lagen van de maatschappij komen en andere wegen hebben waar wij ons leven door banen, wij allemaal door onze zielen verbonden zijn als één familie.

Holi is ook de viering van de overwinning van het goede (Dharma) op het kwade (Adharma), van beschaving op barbarisme.  Wij herdenken toen duizenden jaren geleden de devoot Prahlad de tiran Hiranyakashapu versloeg met de hulp van God. Wat wij vaak vergeten tijdens de Holi vieringen is het kwade waar Hiranyakashapu voor stond. Heersen over mensen door middel van terreur, slavernij en onderdrukking van verschillende groepen mensen, de vernietiging van cultuur en beschaving en de val van de maatschappij in het diepe dal van barbarisme. De ruïnering en de dood was de straf voor hen die de wetten en alleenheerschappij van Hiranyakashapu niet konden accepteren en hem niet wilden aanbidden.

Het heeft het verzet gekost van Prahlad, de zoon van Hiranyakashapu die geen deel uit wilde maken van zijn vader’s barbarisme,  en met moed, devotie en eerlijkheid zijn tirannie had beëindigd. En het waren ook moed, devotie en eerlijkheid die Prahlad hadden beschermd tegen het kwade.

De boodschap van Holi is ook in dit tijdperk hard nodig en er zullen moed, devotie en eerlijkheid nodig zijn om deze boodschap te propageren over de wereld. De universele princiepen van eenheid in verscheidenheid en respect voor het leven hebben alleen waarde als ze begrepen en uitgedragen worden. Helaas heeft deze wereld te maken met oorlog, onderdrukking, slavernij, mensenhandel, genocide, religieuze achtervolgingen en vele onmenselijke praktijken. Net als Prahlad zullen wij ook moed, devotie en eerlijkheid moeten tonen om het barbarisme onder ogen te zien en te verslaan.

Hoe mooi zou het zijn als wij Holi konden vieren op de basis dat niet alleen duizenden jaren geleden de Dharma had gewonnen van Adharma, maar dat ook in dit tijdperk beschaving heeft gewonnen van het barbarisme?

Met nog steeds een dualistisch gevoel wensen wij een ieder een Shubh Holi toe.

Pt. Ashis Mathura en het SanatanDharm.net Team