Hindustaanse_Immigratie_05Op 5 juni 2016 is het 143 jaar Hindoestaanse Immigratie. Het Hindoeïsme heeft een belangrijke rol vervuld in het vormen van de huidige Surinaamse samenleving. Van oudsher is religie een bron van sociale cohesie en versterkt het maatschappelijke betrokkenheid. Des te meer reden om dit jaar stil te staan bij het ontstaan van het Hindoeïsme  in het westen. Als Hindoes er niet voor hadden gekozen om het oude India te verruilen voor het onbekende westen om hier een nieuw leven op te bouwen was het Hindoeïsme niet zo sterk aanwezig geweest in de westerse samenleving.

Hindustaanse_Immigratie_02Op 5 juni 1873 kwamen de eerste Hindoestanen aan in Suriname. Toen werden zij ‘Brits-Indiërs’ genoemd. De eerste boot, de Lalla Rookh vervoerde ongeveer 400 mensen. In de periode tussen 1873 en 1916 zijn er ongeveer 34.000 mensen in Suriname aangekomen.

Er zijn diverse verhalen in omloop over de motivatie van het vertrek van Indiërs naar het Caribisch gebied. Iedere familie heeft zo zijn eigen verhaal over de immigratie. Door het luisteren naar de verschillende verhalen kan een glimp verkregen worden van wat er allemaal speelde in het leven van de immigranten. Dit zijn slechts een aantal motieven van immigratie:

Verblijfskampen van Imigranten

Verblijfskampen van Imigranten

Sommigen immigranten waren ontvoerd. Sommigen begrepen niet dat ze naar een heel ander continent werden gebracht. Sommigen vluchtten vanwege onderdrukking of religieuze vervolging. En er zaten ook een aantal criminelen tussen die niet vervolgd wilden worden.

Overwinning
Ondanks dat de eerste paar generaties immigranten het zwaar hebben gehad, hebben zij gezwoegd om een beter leven op te bouwen voor hunzelf en hun (klein)kinderen. De generaties na hun zijn een testament van alle opofferingen die hebben gemaakt. De vrijheden en luxe waar wij nu van genieten zijn zaken waar onze voorouders zich niets bij konden voorstellen.

Spreiding van de Dharm
Dankzij de inzichten van onze voorouders om het religieuze erfgoed (Dharm) te bewaren is het mogelijk geworden om het Hindoeïsme verder te verspreiden. Er is veel moeite gedaan door kolonisten om Hindoes te bekeren tot het Christendom. Zo werd het Christendom gepredikt en werden vele (openbare) Hindoe-rituelen verboden.

Er werd ook actief moeite gedaan om mensen van brahmaanse afkomst niet naar Suriname te migreren. Brahmaanse families hebben namelijk de traditie om kennis uit de geschriften, mantra’s en rituelen van generatie op generatie over te dragen. Ondanks alle pogingen zijn er toch nog brahmanen geïmmigreerd naar Suriname.  Zij brachten kennis van geschriften met zich mee en verrichten rituelen waar het wel mogelijk was, daarnaast hebben ze ook heilige teksten meegenomen.

Het is dankzij deze eerste paar generaties brahmanen dat Hindoes de middelen hebben gekregen om het Hindoeïsme sterk en levend te houden binnen de Surinaamse gemeenschap.

Het westen kreeg een heel ander niveau van spiritualiteit door de komst van Hindoes. Principes zoals karma, reïncarnatie en geweldloosheid (ahimsa) zijn nu alledaagse begrippen in het westen geworden. Tegenwoordig vinden er diverse lezingen en bijeenkomsten plaats onder verschillende Hindoeïstische vlaggen, dit was moeilijker mogelijk geweest in westen, als onze voorouders niet hun best hadden gedaan om het Hindoeïsme in stand te houden.

De Hindoestaanse immigratie is misschien een dag om even stil te staan en te reflecteren naar het verleden, zodat wij kunnen waarderen wat wij nu tot onze beschikking hebben. Maar het is ook een dag om te vieren! Vooruitgang is iets bijzonders. Lakshmi Mata staat voor vooruitgang, rijkdom en vreugde. En er is geen twijfel over mogelijk, dat Zij ons heeft gezegend en waar vooruitgang is, hoort vreugde te zijn. Laten wij geïnspireerd raken om onze  toekomst verder te bouwen op wat wij al hebben, maar laten wij niet vooral vergeten om in het NU te leven en dat wij al 143 jaar als volk bestaan met het behoud van onze religie en cultuur.

Hindustaanse_Immigratie_03