sangeeta_rishiOp 12 april 2014 kwamen mensen van verschillende religieuze en culturele achtergronden bij elkaar om eenheid en samenhorigheid te propageren onder de mensen. In de City Kerk van Rotterdam werden gedichten opgezegd, liederen gezongen, verzen geroepen en mantra’s gereciteerd.

In deze prachtige  sfeer waren er meerdere mensen van verschillende achtergronden aanwezig om een breed spectrum van spiritualiteit te ervaren. Hindoes, Christenen, Atheïsten, Agnosten, Joden en Moslim kwamen bijeen in deze kerk. Ook de burgermeester Aboutaleb en andere politici van bijvoorbeeld de CDA waren aanwezig om te benadrukken hoe belangrijk samenhorigheid is.

Bekijk hier een reportage van NPO Spirit.

De bijdrage vanuit de kant van de Hindoes was het reciteren van mantras. Sangeeta Bhageloe en Rishi Oemraw waren door Sanatan Dharm net uitgenodigd om op te treden in de kerk. Na een korte uitleg door Pandit Ashish Mathura over wat de mantra’s inhouden werd de zaal gevuld door duizenden jaren oude mantra’s. Bij de recitaties werd heel de kerk stil.

Bekijk de video hieronder om mee te genieten.

Hier vindt u de text met vertaling van deze mantra’s.

Deze mantras en verzen worden al duizenden jaren door Hindoes gebruikt wanneer zij bijvoorbeeld een olielamp aanmaken tijdens het bidden of na een tempeldienst. Het is een gebed naar de Almachtige, maar ook naar alle zielen op de wereld om eenheid, samenhorigheid, rust en vrede op te roepen.

 

Mantra

AUM Saha nāvavatu saha nau bhunaktu Saha vīryam karavāvahai Tejasvi nāvadhītamastu Mā vidviṣāvahai.

 

AUM, May we all be protected

May we all nourish and be nourished

May we work together with great energy

May our intellect be sharpened (may our study be effective)

Let there be no negativity amongst us

 

AUM, mogen allen beschermd zijn,

Mogen wij allen gevoed worden en elkaar voeden

Mogen wij samen werken met positieve energie

Mogen ons intellect scherp blijven

Laat er geen negativiteit tussen ons zijn.

 

Verzen

AUM, Sarve shaam Svasthi Bhavatu

Sarve shaam Shaantir Bhavatu

Sarve shaam Purnam Bhavatu

Sarve shaam Mangalam Bhavatu

Sarve Bhavantu Sukhinah

Sarve Santu Niraa mayaah

Sarve Bhadraani Pashyantu

Maa Kashchid-dhuhkha Bhaag-Bhavet

 

Asato Maa Sadgamaya

tamaso Maa Jyothir-Gamaya

Mrityor-Maa Amritham Gamaya

Om shaanti shaanti shaantihi!

May all experience well-being;

let all the people experience peace or tranquility.

Let all the people experience wholeness and completeness;

let them experience prosperity and auspiciousness.

May all receive happiness;

let all be saint-like and be in good health.

May we see the goodness of life;

May we not contemplate in our conscious mind any sorrow inducing thoughts while we spread good fortune.

Lead us from illusion to truth, from darkness to light, from spiritual death to spiritual immportality.

AUM Shanti, Shanti Shanti

 

Mogen allen welzijn ervaren;

laat alle mensen rust en vrede ervaren.

Laat alle mensen zich heel en compleet voelen;

laat ze welvaart en voorspoed ervaren.

Mogen allen gelukkig zijn;

Mogen allen als heiligen leven en gezond zijn;

Mogen wij de goedheid van het leven zien;

Mogen wij ons bewustzijn niet gebruiken voor gedachten die leed veroorzaken, maar laat ons geluk spreiden.

Leid ons van illusie naar de waarheid. Van het duistere naar het licht.. Van spirituele dood naar spirituele onstervelijkheid.

AUM Shanti, Shanti Shanti