Govardhan Puja volgt na Lakshmi Puja (Divali) en is de dag dat Krishna Bhagvaan de mensheid en Indra Dev een aantal belangrijke lessen leerde.

Volgens de overlevering kwam Krishna Bhagvaan langs een dorp in het gebied van Braj, waar de berg Govardhan gesitueerd was. De dorpelingen waren boeren en leefden van de veeteelt en het verbouwen van gewassen. De dorpelingen waren vooral gefocust op het vereren van Indra Dev om zo Zijn zegens voor een gunstige oogst en gezond vee en goede productie te ontvangen. Desondanks ging het slecht met de boeren, omdat zij door hun focus op de verering van Indra Dev, zij hun taken om het vee te beschermen en het landbouw grond vrij van onkruid te houden, verwaarloosden.

Krishna Bhagvaan leerde hun dat het ontvangen van zegeningen geen nut heeft zolang zij hun dharma niet doen en dat goede resultaten automatisch voortvloeien uit het doen van je karma. Mensen moeten alleen gefocust zijn op het uitvoeren van hun dharma, zo goed als ze kunnen en niet bidden of offers brengen voor natuurlijke fenomenen. In de Bhagavad Gita hoofdstuk 3 vers 9 zegt Krishna Bhagvaan: “Werk moet uitgevoerd worden als offer aan de Allerhoogste, anders zal het werk voor gehechtheid aan de materiele wereld veroorzaken. Daarom, O zoon van Kunti, vervul je voorschreven plichten zonder gehecht te zijn aan de resultaten, voor de tevredenheid van God.”

Indra die gewend was geraakt aan de verering van de dorpelingen en door het stopzetten van de offers gekwetst was in zijn ego, zorgde voor enorme regenstormen om zijn macht aan de dorpelingen kenbaar te maken. Hierop tilde Krishna Bhagvaan met één vinger de berg Govardhan op en bood een schuilplaats voor alle mensen en dieren. Na 7 dagen van onophoudelijke regenstormen gaf Indra Dev op. Dit leerde de mensen dat zelfs de zwaarste natuurelementen overwonnen kunnen worden door arbeid.

Op Govardhan Puja mediteren wij om de ego te overwinnen. Dit doen wij door te erkennen hoeveel invloed de ego heeft op ons leven en dat gehechtheid aan de resultaten van onze handelingen onze ego voedt. Wij hebben echter alleen invloed op onze handelingen, en niet op het resultaat ervan, net zoals Indra Dev alleen invloed had op het creeëren van zware regenstormen, maar niet op het effect dat deze op de dorpelingen had. Het is Bhagvaan die het resultaat op onze handelingen bepaald.

Op deze dag wordt een diya aangemaakt tijdens de zonsondergang. Er worden ook verschillende gerechten gemaakt om het lichaam met verschillende smaken en voedingsstoffen aan te sterken.