Met een lengte van 2.510 km irrigeert Ganga Mata met Haar zijtakken een vruchtbaar gebied van 1.000.000 km² dat tot ’s werelds meest dichtbevolkte gebieden behoort. Ganga Mata is dan ook één van de belangrijkste rivieren van het Indiase subconitinent en het is dankzij Haar dat belangrijke historische steden als Patliputra, Kannauj, Kara, Prayaga en Calcutta hebben kunnen floreren.

Volgens de Bhagavat Puran was Ganga Mata op aarde gekomen nadat Bhagiratha Maharaj door zware boetedoening de gunst had verworven Haar op aarde te brengen zodat zijn voorouders verlossing konden vinden.

Een aantal generaties terug had Indra Dev het paard gestolen dat nodig was voor het offer dat Sagara Maharaj aan het uitvoeren was. Zijn zonen van zijn eerste vrouw Sumati gingen opzoek naar het verdwenen paard, en vonden het bij het heiligdom van Kapila Muni die op dat moment in diepe meditatie was. Denkend dat Kapila Muni het paard had gestolen, begonnen ze te schreeuwen. Kapila Muni, verstoord in zijn meditatie, opende zijn ogen, waarop hun lichamen verbrandden en tot as werden gereduceerd.

Toen de zonen van Sagara Maharaj niet terugkwamen van hun zoektocht, stuurde hij zijn kleinzoon Amsuman om het paard te zoeken. Uiteindelijk vond ook hij het paard bij Kapila Muni. Nadat hij zijn respect had betuigd, vertelde Kapila Muni dat zijn ooms alleen verlost konden worden wanneer hun as werd besprenkeld met het water van Ganga Mata en op geen enkele andere manier.

Nadat Amsuman zijn grootvader had opgevolgd, poogde hij tevergeefs door middel van zware boetedoening Ganga Mata naar de aarde te halen. Zijn zoon Dilipa lukte het evenmin. Pas toen Bhagiratha Maharaj, Dilipa’s zoon, de zwaarste vorm van boete had gedaan die op deze wereld bekend was, kreeg hij de zegen dat Ganga Mata zou afdalen naar de aarde. Echter wanneer Zij op aarde neer zou dalen, dan zou dat met zo’n onstuitbare kracht gebeuren dat Ze zeker dwars door het aardoppervlak heen zou boren.

Om deze kracht te beteugelen, deed Bhagiratha Maharaj wederom boete en verwierf de gunst van Shiv Bhagvaan, zodat Hij de kracht van Ganga Mata bij Haar neerdaling zou opvangen en Haar rustig via Zijn haren op aarde kon laten stromen. Koning Bhagiratha klom vervolgens op zijn wagen en leidde Ganga Mata naar de as van zijn voorvaderen, die direct verlossing vonden toen ze in contact kwamen met het water van Ganga Mata. Een devoot die Ganga Mata vereert, zal zeker gezuiverd worden, net zoals de zonen van Sagara Maharaj die slechts door met het water van Ganga Mata besprenkeld te zijn al verlossing vonden.

Met Ganga Dashmi wordt de komst van Ganga Mata op aarde gevierd. Tijdens Ganga Dashmi baden mensen in rivieren en brengen offers aan de rivier. Daarnaast wordt er op de oevers gemediteerd en worden gebeden voor Ganga Mata gereciteerd. Ganga Dashmi is een moment van bezinning waarin zuivering centraal staat. Het is een goed moment om stil te staan bij onze fouten, ze te herstellen en als zuivere devoten van Bhagvaan verder te gaan.