Tijdens een programma over Pasen op de STVS (Surinaamse TV Station) werd er een muziek videoclip afgespeeld ter ere van Pasen welke was geproduceerd door een Christelijke Gospel groep, Messengers, uit Suriname. In deze videoclip werden meerdere keren de Murti’s (beelden) te Meerzorg getoond en werd er uitspraak gedaan die vertaald kan worden als: Hindoes aanbidden handgemaakte poppen. Dit heeft grote gevolgen gehad in de media alsook op social media. Heen en weer werden hete discussies gevoerd en de directeur van STVS heeft hierna ook zijn excuses aangeboden aan de Hindoegemeenschap. Wat betreurenswaardig is, is dat hierdoor niet veel is veranderd.

Respect vs Belediging
Vele mensen, zowel Hindoes als niet-Hindoes waren verontwaardigd, omdat deze videoclip het Hindoeïsme beledigd zou hebben. Maar zij die het Hindoeïsme hebben bestudeerd begrijpen dat het Hindoeïsme een summum is van tienduizenden jaren spirituele evolutie met duizenden filosofische geschriften geschreven door duizenden Rishi’s (zieners en filosofen). De diepte van de zee van spirituele kennis is zelfs niet te vatten door één mens die zijn leven besteed aan het bestuderen van de geschriften. Voor definities als God, beelden, rituelen, spiritualiteit en reïncarnatie zijn vele boeken nodig om ze uit te leggen in westerse taal en denken. Het Hindoeïsme heeft geen respect nodig van een mens, nog kan het beledigd worden door een mens. Een poging tot beledigen onthult alleen maar het spiritueel niveau van de persoon zelf. In het geval van de videoclip zou dit eerder gezien kunnen worden als een belediging van het Christendom door het niveau van denken die de makers hebben verkregen eruit.

Een kans om te groeien
De Hindoe filosofie leert dat wij in het leven zowel het positieve als het negatieve krijgen. En dat beide fasen twee kanten zijn van dezelfde reden waarom wij ervaring opdoen in het leven, namelijk groeien. Wanneer iemand een uitspraak doet over het Hindoeïsme, dan is dat een kans voor Hindoes om erbij stil te staan en zich in het onderwerp te verdiepen. In dit geval, waar het gaat om ‘beelden verering’, is het een kans voor Hindoes om na te gaan wat ‘beelden verering’ werkelijk is volgens het Hindoeïsme. Het is een kans om te verdiepen in het Hindoeïsme en zo te weten hoe onwetend en spiritueel arm de uitspraken zijn in de videoclip.

Een kans om te laten groeien
Daarnaast hebben wij Hindoes de kans om onze medemens te helpen uit hun spirituele duisternis. De begrippen van ‘God’ en ‘beelden’ waren duidelijk gelimiteerd in de videoclip. De makers van de videoclip hadden geen verstand van wat zij beredeneerden. Dat is een uitdaging voor Hindoes in Suriname zelf, die de kennis van Sanatan Dharm (het Hindoeisme) duidelijk kunnen maken aan hun mede Surinamers. Dit is dé kans om mensen aan te bieden om te proeven uit de diepe filosofische zee van het Hindoeïsme. De makers van de videoclip zouden uitgenodigd moeten worden om in gesprek te gaan met Hindoe geleerden over hun visie van het Hindoeïsme en zodat zij geholpen kunnen worden om de waarheid te begrijpen van de Hindoeïstische symbolen die zij nog niet hebben kunnen begrijpen.

Dit is geen gelegenheid om kwaad te worden, dit juist is een kans voor Suriname om als interreligieuze maatschappij te groeien.

– Pt. A. Mathura