ahimsaDe term ahimsa komt uit het sanskrit en himsa is de wortel. Het betekent geweldloosheid, Het is een besef dat alles met alles verbonden is en jezelf op te offeren ten bate van een ander ‘zijn’. Met andere woorden A-himsa is een ander op geen enkele mogelijkheid (verbaal of fysiek) pijnigen of geweld aandoen. Volgens Hindoe geschriften gaat ahisma veel verder dan alleen fysieke of pysche pijn, het principe strekt veel verder en geldt ook voor dieren, planten en moeder aarde. Het concept Ahimsa is door wereldleiders zoals Mahatma Gandhi en Dr. Martin Luther King Jr., geïntroduceerd in de westerse samenleving.

Ahimsa is een van de belangrijkste principes in het Hindoeïsme en is één van de oefeningen van Yoga uit de Yogasutras. De Yogasutras zijn de bron van alle vormen van Yoga die nu wereldwijd worden verkondigd. Het wordt ook gezien als een opoffering om een beter mens te zijn. Om volgens de principe van Ahimsa te kunnen leven moet een mens innerlijke kracht hebben ontwikkeld, wijsheid hebben vergaard, de kracht van zelfcontrole hebben en in staat te zijn om te vergeven. Deze kwaliteiten dragen bij aan de spirituele ontwikkeling van een mens

Een vertaling uit de Mahabharat luidt als volgt:

Ahimsa is de grootste deugd, de grootste vorm van zelfcontrole, ahimsa is het grootste cadeau, ahimsa is de belangrijkste vorm van zelfreflectie. Ahimsa is de grootste opoffering en de mooiste vorm van kracht. Ahimsa is de beste vriend van de mensheid, ahimsa is de mooiste vorm van geluk, ahimsa is de grootste waarheid, en ahimsa is de machtigste les.