Dam dam dam dam damaru bhajaye, (2X)
Shiva Shankara Kailasha-pati.
Yuga yuga soya jiva jagaye
Shiva Shankara Kailasha-pati.
Aum namah Shivaya. (3X)

Mathe upar tilaka chandrama,
pahane naga ki mala.
Damaru ki dharakan pe nace
srishti ka rakhavala.
Nija bhaktana ke kashta mitaye
Shiva Shankara Kailasha-pati.
Yuga yuga soya jiva jagaye
Shiva Shankara Kailasha-pati.
Aum namah Shivaya. (3X)

Jatajuta se jharati Ganga
bhava ke tapa mitati.
Dharati aur pyase jivo ki
maiya pyase bujhati.
Nija kripa jaga pe barasaye
Shiva Shankara Kailasha-pati.
Yuga yuga soya jiva jagaye
Shiva Shankara Kailasha-pati.
Aum namah Shivaya. (3X)

Mangalakari nama hai unka,
vah hai shakti data.
Bhava sagara se tara jae vah,
jo Shiva nama hai gata.
Moha maya se mana ko churae
Shiva Shankara Kailasha-pati.
Yuga yuga soya jiva jagaye
Shiva Shankara Kailasha-pati.
Aum namah Shivaya. (3X)

Dam dam dam damaru bajaye
Shiva Shankara Kailasha-pati.
Yuga yuga soya jiva jagaye
Shiva Shankara Kailasha-pati.
Aum namah Shivaya. (3X)