Auteur: SDnet

Bidden

Bidden is een van de vormen van devotie en daar zijn er verschillende manieren voor. In de Bhagvad Gita zegt Shri Krishna Bhagvaan dat een devoot een offer al kan doen met een blad, met water, met een bloem of met fruit. Er hoeven geen speciale offers gedaan te worden. Daarnaast zegt Hij dat een devoot alleen de naam van Bhagvaan moet noemen om Bhagvaan in zich op te roepen of alleen denken aan Bhagvaan tijdens het doen van de dagelijkse taken.

Read More

Pandits

Pandits zijn Hindoe priesters die komen in verschillende categorieën die allen een specifieke taak vervullen. In India zijn pandits gespecialiseerd in één of twee taken. In Nederland en Suriname voeren pandits meerdere taken uit.

Read More

#26 – Aanbidden wij Beelden? | Vragen Vrijdag

Vaak krijgen Hindoes de vraag waarom zij beelden vereren. Dit is een misconceptie, want Hindoes aanbidden beelden niet. In Sanatan Dharm wordt een godsbeeld gebruikt als focuspunt voor een devoot. Maar om dit te begrijpen moeten we eerst begrijpen waar de woorden murti (beeld) en puja(gebed) voor staan. Luister naar deze Dharmcast™ om hier meer over te leren.

Read More

#25 – Niet Stelen, Asteya | Mindful Maandag

De derde Yama van die wij behandelen is het principe van niet stelen, Asteya. Het gaat om niet iets nemen door middel van geweld, oplichterij of leugens, of het uitbuiten van anderen in woord, daad of zelfs gedachten. Niet stelen is meer dan alleen het onterecht materieel nemen van iets dat je niet hebt verdiend. Het gaat ook om kennis en emotie.

Read More

#24 – Context, vertelt Shri Krishna dat wij moeten vechten? | Vragen Vrijdag

Gezien de aanslagen in Belgiie hebben wij vragen binnen gekregen over geweld en context binnen de geschriften. Geweld komt voor in alle religieuze boeken, ook in die van het Hindoeisme. Hoe zorg je ervoor dat jongeren zaken niet verkeerd interpreteren?

Ook behandelen wij de vraag: Geweld komt voor in de Mahabharat en met name bij de grote oorlog. Maar wij Hindoes geloven in Ahimsa. Waarom zegt Krishna Ji tegen ons om te vechten?

Read More

Holi na de aanslagen in België

Nu de chaos in Brussel aan het luwen is en wij weten dat de aanslagen het leven van meer dan 30 mensen gekost heeft en nog bijna 200 mensen gewond zijn geraakt, moeten wij op deze ochtend van Holi de kans nemen om te reflecteren in plaats van te reageren.

Read More

Er is één God

Sanatan Dharm heeft een groot en uitgebreid beeld van God. Hierdoor kunnen er misconcepties ontstaan waardoor men denkt dat het Hindoeïsme meerdere Goden heeft en polytheïstisch is. Om meer te begrijpen in wat voor categorisering het Hindoeisme zou kunnen passen, kan je het artikel, Is het Hindoeïsme monotheïstisch of polytheïstisch?, lezen.  God is ook persoonlijk In Sanatan Dharm wordt God gezien als het allerhoogste en tegelijkertijd als een deel van de mens zelf. Een deel die niet gevreesd hoeft te worden, maar juist geliefd kan worden. Angst creëert afstand terwijl Sanatan Dharm leert om een persoonlijke relatie te creëren...

Read More

Sanatan Dharm is nog Monotheïstisch nog Polytheïstisch

Voor velen, die opgegroeid zijn in het Westen, is er een drempelvrees om een Mandir (tempel) te betreden en om daar vele Murti’s (beelden) aanbeden te zien worden. Ook als men aan Sanatan Dharm (Hinduïsme) denkt, stelt men zich mensen voor, die meerdere beelden of schilderijen van Goden aanbidden. Wat ook niet voor mensen van andere culturen vatbaar kan zijn, is van de ene Hindu horen dat hij God Shiv Bhagvaan noemt en aanbidt, terwijl een andere Hindu hem vertelt dat hij God als Durga Mata aanbidt en dan weer iemand die God als Vishnu Bhagvaan en Lakshmi Mata...

Read More

#23 – Satya | Mindful Maandag

In deze Dharmcast™ hebben we het over de tweede Yama, Satya. Satya betekent de waarheid en is van essentieel belang in Sanatan Dharm. Satya wordt gezien als een van de hoogste vormen van offering en wordt ook gezien als de ware vorm van God.

Read More

#22 – Ahimsa in de Praktijk | Vragen Vrijdag

In de laatste Mindful Maandag hadden wij het over Ahimsa, de principe van non-agressie (geweldloosheid en hoe belangrijk het is voor de devotie en spirituele ontwikkeling. Naar aanleiding daarvan zijn er meerdere vragen binnen gekomen die wij bespreken in deze Dharmcast™.

Read More

Irakese moslims leren Yoga

Een andere naam voor Sanatan Dharm is Yóg Dharm (Yoga Dharma), de principes die yoga ons leren zijn universeel en van toepassing op ieder mens. Dit is waarom yoga zo snel aan het spreiden is over de wereld. Irak is een land waar er nu oorlog is en waar er terrorist organisaties hun ideologie aan het spreiden zijn. Toch beseffen steeds meer mensen dat ze moeten stijgen boven de basis ideologie en moeten stijgen naar een gezonder en spiritueler leven. Yoga leert je niet alleen gezonder leven, maar ook op een gezondere manier kijken naar het leven. Yoga is...

Read More

#21 – Ahimsa | geweldloosheid als principe

In Sanatan Dharm is het principe van ahimsa een van de belangrijkste lessen die je kunt leren als mens. Ahimsa Parmo Dharma betekent letterlijk, de hoogste weg is Ahimsa.

Volgens de yogasutras van Patanjali is ahimsa de eerste van de yamas.

Read More

#20 – Hoe is God’s naam groter dan God? | Vragen Vrijdag

In verschillende Bhajans en lezingen zal je al de uitdrukking: Ram se bara, Ram ka naam gehoord hebben.
Letterlijk vertaald betekent het, groter dan Ram zelf is Ram’s naam. Dus, God’s naam is groter dan God zelf.

Dit lijkt op het eerste gezicht misschien heel vreemd. Maar de boodschap van deze simpele zit in het hart van Bhakti Yoga.

Read More