Ai Malik, tere bande ham.
Aise ho hamare karam:
neki par cale aur badi se tale,
taki haste hue nikale dam.
Ai Malik, tere bande ham.

Bara kamzora hai adami,
isa me hai hazaro kami.
Para tu jo khara hai dayalu bara,
teri kripa se dharati thami.
Diya tu ne hame, jab janam,
tu hi jhelega ham sab ka gam.
Neki par…

Yah andhera ghana cha raha,
tera insana ghabara raha.
Ho raha bekhabar, kucha na ata nazar,
sukha ka suraja chupa ja raha.
Hai teri roshani me jo dam,
to amavas ko kara de punam.
Neki par…

Jaba zulmo ka ho samana,
taba tu hi hame thamana.
Vah burai kare, ham bhalai bhare,
nahi badale ki ho kamana.
Barh uthe pyara ka hara kadam,
aur mite baira ka yah bharam.
Neki par… .