आरति श्री रामायण जी कीकीरति कलित ललित सियपी की ||
गावत
 ब्रह्मादिक मुनि नारदबालमीक विग्यानविसारद |
सुक
 सनकादि शेष अरु सारदबरनि पवनसुत कीरति नीकी ||  ||
आरति
 श्री रामायण जी की …

Árti Shrí Rámáyan jí kí, kírti kalit lalit Siya-pí kí.Gávat Brahmádik muni Nárad, bálmík vigyán-visárad,Suk sankádi Shesh aru Sárad, barani Pavansut kírti níkí. (1)
Árti Shrí Rámáyan jí kí … 

सन्तन गावत शम्भु भवानीअरु घटसम्भव मुनि विग्यानी |
व्यास
 आदि कविपुंग बखानीकाकभुसुण्डि गरुडके हीकी ||  ||
आरति
 श्री रामायण जी की …

Santan gávat Shambhu bhavání, aru ghatsambhav muni vigyání,Vyás ádi kavipung bakhání, kákbhusundi Garud ke híkí. (2)
Árti Shrí Rámáyan jí kí …

चारिउ वेद पुराण अष्टदशछहों शास्त्र सब ग्रन्थनको रस |
तन
 मन धन सन्तनको सर्बससार अंश सम्मत सबहीकी ||  ||
आरति
 श्री रामायण जी की …

Cháriu Ved Purán ashtdash, chahon Sháshtra sab granthanko ras,
tan man dhan santanko sarvas, sár ansh sammat sabahíkí. (3)
Árti Shrí Rámáyan jí kí …

कलिमल हरणि विषय रस फीकीसुभग सिंगार मुक्ति युवतीकी |
हरणि
 रोग भव मूरि अमीकीतात मात सब विधि तुलसीकी ||  ||
आरति
 श्री रामायण जी की …

Kalimal harani vishay ras phíkí, subhag singár mukti yuvatíkí,
haraní rog bhav múri amíkí,
tát mát sab vidhi tulsíkí. (4)
Árti Shrí Rámáyan jí kí …