Aarti Shri Aumkara Deva ji. (refrein)

Jagata jala se sada churave,

dhyana dharata dujha koti nasave;

cari padaratha karatala pave,

hare pira jo jana ke ji ki. Aarti …

Aum nama Narayan rupa,

jiska japa kare Surabhupa;

Brahma nama yah parama anupa,

badha dura kare saba hi ki. Aarti …

Aumkara maya tribhuvana sara,

isaki mahima aparampara;

eka matra saba ka adhara,

tivra kare saba vidhi gati dhi ki. Aarti …

Aum nama ki mahima gao,

Aumkara ka dhyana lagao;

Ohm japo nishidina sukha pao,

digadiganta me dvani saba hi ki. Aarti ..