2400iranafgansealDit is een 2400 jaar ouden zegel gevonden in Afghanistan. Erop is afgebeeld een Hindoe koning die regeerde over wat wij nu kennen als Iran en Pakistan die Shri Vishnu aanbidt.