In dit deel van SanatanDharm.net Vani behandelen wij de ingezonden vraag: Wat kun je offeren aan God? We zien wel dat mensen peraad (offert) aan God. Soms zie je mensen ook water of bloemen offeren. Maar wat telt bij het offeren van iets?

Hiervoor halen wij een vers uit de Bhagvad Gita 9.26:

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥
patram puspam phalam to yam yo me bhaktya prayacchati
tad aham bhakty-upahrtam asnami prayatatmanah

Wie met devotie een blad, een bloem, een vrucht of water aan Mij offert, accepteer Ik zo een offer uit liefde van die oprechte ziel.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
www.sanatandharm.net/nieuwsbrief