In dit deel behandelen wij weer een ingezonden vraag: Wat wordt bedoeld met de drie vormen van leed in de Bhagvad Gita.

Wat wordt behandeld in deze Dharmcast™:

Bhagvad Gita 2.65:

prasade sarva-duhkhanam
hanir asyopajayate
prasanna-cetaso hy asu
buddhih paryavatisthate

Voor iemand die aldus in het goddelijke bewustzijn. verkeert, bestaat het drievoudig leed van de stoffelijke wereld niet meer. In zo’n gelukkige toestand komt het verstand spoedig in evenwicht.

Bhagvad Purana 7.13.31

ādhyātmikādibhir duḥkhair
avimuktasya karhicit
martyasya kṛcchropanatair
arthaiḥ kāmaiḥ kriyeta kim

Materialistische activiteiten zijn altijd gemengd met drie soorten erbarmelijke omstandigheden – adhyâtmika, adhidaivika en adhibhautika. Daarom, zelfs als men enig succes door het uitvoeren van dergelijke activiteiten bereikt, wat is het voordeel van dit succes? Men is nog steeds onderworpen aan geboorte, dood, ouderdom, ziekte en de reacties van zijn resultaatgerichte activiteiten.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
www.sanatandharm.net/nieuwsbrief