ego_slider

1. Het concept Ego volgens Sanatan Dharm verschilt met die van het Westen

In het Westen worden verschillende definities van Ego gebruikt. Het woord Ego komt uit het latijn, wat “ik” betekent, maar het wordt ook gebruikt als: eigenwaarde, zelf bewust zijn, zelfzucht, zelfbeeld, ik-gevoel, persoonlijkheid. Binnen Sanatan Dharm is de Ego veel complexer. De volgende feiten zullen duidelijk maken wat de Ego is.

2. Jij bent niet de Ego

Bij veel mensen is de Ego zodanig verweven met de identiteit dat het moeilijk te onderscheiden is wat de Ego is en wie je eigenlijk bent. Wanneer de Ego op deze manier verweven is, zal de Ego dicteren hoe jij je voelt, hoe je reageert en hoe je denkt. Hoe groter de Ego, hoe minder je in controle bent, hoe meer het je identiteit vormt en hoe minder jij jezelf kunt zijn. Het is de Ego die je scheidt van jouw ware identiteit, van je medemens en van Bhagvaan.

3. Alleen de Ego kan gekwetst worden

Wanneer jij je gekwetst voelt omdat iemand iets heeft gezegd, of iemand iets heeft gedaan, is het goed te realiseren dat het de Ego is die je gekwetst laat voelen. De Zelf kan namelijk niet gekwetst worden. Iedere keer dat jij je gekwetst voelt is een herinnering dat de Ego nog verweven is met je identiteit en nog steeds bepaalt hoe jij je voelt. Iemand die weet wij hij/zij is, kan niet beledigd worden.

4. De Ego verzet zich tegen verandering

Het is de Ego die je tegenwerkt om te veranderen, anders naar jezelf te kijken, of de wereld anders te zien. Wanneer je voor jezelf en je omgeving het beeld hebt geschapen dat je iets heel goed kunt en je maakt een fout, of er gebeurt iets waardoor je dat beeld moet bijschaven, dan zal de Ego ervoor zorgen dat je smoesjes verzint om het te kunnen negeren, of anderen de schuld te geven. Omgekeerd is het ook de Ego die ervoor zorgt dat je niet graag uit je comfort-zone treedt. Immers, als je uit je comfort-zone gaat moet jij jouw perspectief naar jezelf en anderen wel aanpassen.

5. De Ego heeft niet het beste met je voor

Vaak lijkt het erop dat door jouw Ego te voeden je jezelf een plezier doet. Immers, je voelt je er beter door. Maar feit is dat de Ego uiteindelijk zelfdestructief is. Je ziet dan ook vaak genoeg dat mensen bereid zijn zichzelf te schaden om hun Ego in stand te houden. Bijvoorbeeld, iemand heeft je vernederd, en je bent bereid jezelf  kapot te maken om de ander terug te pakken, of te bewijzen dat de ander niet “gewonnen” heeft.

6. De Ego wil gevoed worden

De Ego wilt constant gevoed worden. Hierdoor zoeken mensen constant bevestiging van zichzelf en hebben ze constant de behoefte om zich tegenover zichzelf en anderen te bewijzen. Het is de Ego die ervoor zorgt dat we onzeker over onszelf zijn, of juist onszelf overschatten. Daar tegenover staat dat als de Ego onder controle is, de onzekerheid verdwijnt net als de neiging tot overschatten, omdat je dan je eigen beperkingen kunt accepteren en jouw talenten weet te benutten.

7. Afhankelijk van de grootte van de Ego zal je de Ego anders ervaren

Als de Ego groot is, zal de Ego ervaren worden als de identiteit. Het kwetsen van de Ego zal dan als een persoonlijke aanval ervaren worden. Als de Ego klein is, zal de Ego als emotie ervaren worden. Wanneer de Ego onder controle is, zal de Ego slechts als een gedachte ervaren worden.

8. Alleen door eerlijk tegen jezelf te zijn, compassie naar je zelf toe te hebben en zelfreflectie kan je de Ego in controle houden

Eerlijkheid naar jezelf toe is essentieel om de Ego in controle te houden. In een wereld waar we het gevoel hebben continu perfect te moeten zijn, is het heel moeilijk om onszelf te zijn. We zetten continu een masker op om ons anders naar de buitenwereld voor te kunnen doen. Iedere keer dat we dit doen, voeden we onze Ego. Door eerlijk te zijn over wat onze grenzen zijn, wat onze innerlijke motivaties zijn, wat onze angsten zijn, etc. kunnen we onze Ego onder controle krijgen. Het moeilijkste aan eerlijk zijn tegen onszelf is te accepteren dat we een (groot) deel van ons leven verspild hebben aan dingen die er niet toe doen of zelfs verkeerd zijn. Compassie naar onszelf toe is nodig om te accepteren dat we niet perfect hoeven te zijn en dat we fouten mogen maken. We moeten ook accepteren dat het tijd kost om te veranderen en onszelf ook die tijd gunnen. Het is een continu proces van zelfreflectie.

9. De Ego is een hulpmiddel om te groeien

Toch is de Ego niet slecht. Wanneer we de Ego onder controle hebben, is het een goed hulpmiddel om te groeien. Het is de Ego die ons helpt die laatste stappen naar een doel te nemen, terwijl we eigenlijk willen stoppen. Het is de Ego die ervoor zorgt dat we ons niet te kennen willen geven en ons helpt door te bijten, terwijl we willen opgeven. Het is pas wanneer we de Ego niet meer onder controle hebben, dat onze Ego ons tegenwerkt.

10. Het doel is niet om de Ego te vernietigen

Als we kijken naar het beeld van Nataraja, dan zien we Shiv Bhagvaan dansen op een dwerg of demoon. Deze dwerg of demoon stelt de Ego voor. Hij is niet dood, maar slaapt. Dit symboliseert de Ego die onder controle is. De Ego is een hulpmiddel om te groeien, maar door de Ego te vernietigen, wordt ook dit hulpmiddel om te groeien vernietigd. Het doel is om de Ego ten alle tijden in controle te houden.